1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Dostawy
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1012

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1012
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Na sprzedaż wraz z dostawą leków oraz innych materiałów dla Jednostek należących do Grupy Nowy Szpital Holding S.A. 2023-1012.

Zmiany w przetargu

Zmiana 1 z dnia 30/01/2023 r.

Zmianie ulegają zapisy Warunki postępowania zakupowego.

Było: „Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto poszczególnych pozycji asortymentowych (zadań) zawartych w ofertach oraz zaproponowanego terminu płatności.”

Jest: „Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto poszczególnych pozycji asortymentowych”

Zmiana 2 z dnia 01/02/2023 r.

Zmianie ulega „Szczegółowa oferta cenowa”, poniżej prawidłowy plik.

2023-1012 załącznik 2 Szczegółowa oferta cenowa

Zmiana 3 z dnia 09/02/2023 r.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 20.02.2023 r. do godziny: 16:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 21.02.2023 r. o godzinie: 8:00.

Zmiana 4 z dnia 14/02/2023 r.

Zmianie ulega szacowane zapotrzebowanie pozycji 1356 dla Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą w „Szczegółowa oferta cenowa”. (Komórka I1362)

Było: 1

Jest: 4

Zmiana 5  z dnia 16/02/2023 r.

W odniesieniu do zadanych pytań Oferentów zostaje zmieniony załącznik 4 „wzór umowy”. Poniżej załączony zostaje nowy „wzór umowy”

2023-1012 załącznik 4. Wzór umowy

 

Termin i miejsce składania ofert

Miejsce i termin składnia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin do dnia 14.02.2023 do godz. 12:00. Oferent jest zobowiązany do wysłania wersji elektronicznej w formie edytowalnej i nieedytowalnej załącznika nr 2 – szczegółowa oferta cenowa, która winna być przesłana na adres e-mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl  najpóźniej godzinę po terminie otwarcia ofert. Dopuszcza się możliwość złożenia całej oferty elektronicznie.

Data rozpoczęcia
25/01/2023
Ogłaszający przetarg

1 Zamawiający i Organizator: 1.1 Zamawiający: • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa • Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., 66-440 Skwierzyna • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin 1.2 Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, działający jako pełnomocnik Zamawiających

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”

Kryterium wyboru oferty

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Z Oferentem, który zostanie wybrany w drodze postepowania zostanie podpisana umowa na 12 miesięcy.

Termin związania ofertą

120 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Piotr Kasprowicz, tel. kom. 503 456 029; e- mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl

Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Niniejszym informuję, o rozstrzygnięciu postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawą leków oraz innych materiałów dla Jednostek należących do Grupy Nowy Szpital Holding S.A. 2023-1012., jednostki z którymi zostały podpisane umowy:

 1. Baxter Polska Sp. z o.o.
 2. Bialmed Sp. z o.o.
 3. Delfarma Sp. z o.o.
 4. Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
 5. Genesis Pharm Sp. z o. o. Sp. K.
 6. InPharm Sp. z o.o.
 7. Lek S.A.
 8. MEDAN Spółka Jawna Pawlak i S-Ka
 9. Molnlycke Health Care Polska SP. z o.o.
 10. NEUCA S.A.
 11. Optifarma Sp. z o. o. Sp. K.
 12. Optotech Sp. z.o.o Sp. k.
 13. POLYMED POLSKA SP. Z O.O.
 14. Salus International Sp. z o.o.
 15. Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
 16. Servier Polska Services Sp. z o.o.
 17. Urtica Sp. z o.o.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000