1. Start
  2. /
  3. O nas

O nas

Więcej i lepiej dla pacjenta

Pamiętając o tym, staramy się świadczyć kompleksowe usługi medyczne. Dbamy o ich wysoki poziom, bezpieczeństwo i zadowolenie pacjentów.

„Grupa Nowy Szpital Holding S.A. prowadzi jedną z największych w Polsce sieci szpitali, która świadczy usługi medyczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego”

Model działania

Więcej

Zarząd

Więcej

Historia

Więcej

Wyróżnienia

Więcej

Walne zgromadzenie

Więcej

Komunikaty dla inwestorów

Więcej

Wszystkie szpitale wchodzące w skład Grupy należą do „sieci szpitali”, czyli systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), który został utworzony na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szpitale należące do Grupy są ważnym elementem samorządowych strategii ochrony zdrowia. W większości przypadków stanowią dla lokalnych społeczności placówki pierwszego wyboru.

Działalność medyczna Grupy jest skoncentrowana w obszarach:

lecznictwa szpitalnego i ratownictwa medycznego

modernizujemy sprzęt medyczny

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)

wyposażamy szpitale w nowoczesne aparaty diagnostyczne

podstawowej opieki medycznej (POZ)

remontujemy i unowocześniamy oddziały szpitalne

opieki długoterminowej i paliatywnej

otwieramy nowe oddziały

rehabilitacji

uruchomiamy nowe usługi dla pacjentów

Uzdrawiamy szpitale, aby lepiej służyły pacjentom.

W strukturach szpitali Grupy funkcjonują:

71

oddziałów

208

poradni specjalistycznych

84

pracownie diagnostyczne

Dobre zarządzanie poprawia jakość i dostępność usług szpitalnych, skraca czas oczekiwania na zabiegi i podnosi poziom obsługi pacjenta.

Nawiązujemy współpracę z samorządami, którym zależy na zapewnieniu swoim mieszkańcom dostępu do kompleksowych usług medycznych. Dbamy o realizację i wzrost kontraktów z NFZ, rozwijamy usługi medyczne, wypracowane zyski przeznaczamy na rozwój szpitala.

Naszym zdaniem

Podstawowym elementem systemu ochrony zdrowia powinien być lekarz rodzinny – znany pacjentowi, koordynujący profilaktykę i opiekę na innych szczeblach systemu. Lekarz rodzinny powinien odzyskać pierwotnie przypisywaną mu rolę – adwokata pacjenta. Zgodnie z teorią lekarz rodzinny powinien zaspokoić 80 proc. wszystkich potrzeb medycznych populacji. Dobry POZ to zdrowszy obywatel i tańszy system w skali makro. Należy dążyć do skorygowania i wzmocnienia roli lekarzy rodzinnych i placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które z jednej strony w stosunku do zakładanego modelu „ograniczyły“ swoją rolę, z drugiej znaczną część swojej aktywności poświęcają realizacji biurokratycznych wymagań.

Drugim niezbędnym elementem systemu jest płatnik reprezentujący interes pacjenta, czyli niepodległy politykom, grupom zawodowym, świadczeniodawcom i najlepiej nie jedyny a konkurujący z innymi płatnikami o ubezpieczonego oraz o kontrakty z najlepszymi szpitalami.

I w końcu świadczeniodawcy (lekarze rodzinni, specjalistyczne przychodni, szpitale) konkurujący ze sobą o pacjenta. Powinno być ich zawsze więcej niż wynika to z zapotrzebowania, aby systematycznie wzrastały standardy opieki zdrowotnej i jakość świadczonych usług.

!
To wybory pacjentów powinny tworzyć mapę świadczeniodawców a nie odwrotnie.

Prywatna służba zdrowia – fakty i mity

W prywatnym szpitalu liczy się tylko zysk
Fałsz

Wiemy, że środków w ochronie zdrowia mamy mniej niż w bogatszych krajach UE. Tym bardziej mamy obowiązek zarządzać nimi tak, aby wystarczyło na zaspokojenie wszystkich potrzeb pacjentów. Zysk nie jest celem samym w sobie. Zysk to możliwość zatrudnienia dobrego specjalisty, zakupienia nowego sprzętu, wyremontowania oddziału czy otwarcia nowej poradni. Każda organizacja, która zarządza środkami pochodzącymi od obywateli ma obowiązek wydawać je racjonalnie. Wszystkie zakupy, zatrudnienie nowego pracownika muszą być uzasadnione i służyć tym ludziom.

W służbie zdrowia nie ma miejsca na konkurencję i wolny rynek
Fałsz

Na wolnym rynku decyduje pacjent a to oznacza, że wszyscy muszą się bardziej starać. W tej chwili konkurencja na rynku usług medycznych jest mocno ograniczona. Publiczne podmioty ciesząc się większą przychylnością władz, mają większe przywileje. Płacą niższe podatki, otrzymują większe kontrakty i dodatkowe dotacje. Ograniczenie konkurencji w ochronie zdrowia pozbawia pacjenta prawa wyboru i zatrzymuje rozwój usług medycznych. Chodzi zarówno o rozwój oferty medycznej, jak i zmian, jakie muszą zajść w podejściu do pacjenta.

Prywatne szpitale wykonują tylko „opłacalne” zabiegi
Fałsz

Placówki prywatne wykonują świadczenia, które potrzebne są lokalnym społecznościom. Prywatnym szpitalom zależy na utrzymaniu i podwyższaniu kontraktu z NFZ, dlatego starają się rozszerzyć zakres świadczonych usług. NFZ powinien zadbać o to, czy kontrakt otrzymuje placówka świadcząca jeden rodzaj usług czy taka, która jest w stanie zapewnić pacjentowi kompleksową opiekę również w przypadku komplikacji.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000