window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-37KR14BMG9');
 1. Start
 2. /
 3. Dla pacjenta
 4. /
 5. Informacja o wpływie aparatów RTG na zdrowie i środowisko

Informacja o wpływie aparatów RTG na zdrowie i środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Kostrzynie
ul Narutowicza 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/ Sieregraph CF , Visitor AR-30 , Heliodent DS, Bennett HFQ-12050P
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ pracownia rentgenodiagnostyki.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

 • Sieregraph CF Lubuski Wojewódzki Inspektor Sanitarny OR-093-78-99, 17.12.1999r.
 • Visitor AR-30 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. nr I/M/NS-HR-23/156/2005r,10.05.2005r.
 • Heliodent DS Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. nr I/M-NS-HR-35/160/2009r , 27.05.2009 r.
 • Bennet HFQ-12050P Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. nr I/M/NS-HR-31/146/2009r, 15.05.2009 r

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji data wydania/

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. nr I/M/NS -HR23/76/2017r ,27.05.2009r

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.
W dniu 17.12.2004 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg
nr OBR-25/04/z , podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

Nowy Szpital w Olkuszu

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

NOWY SZPITAL w Olkusz,
Al.1000 lecia 13, 32-300 Olkusz
tel.41 241 1259 – sekretariat

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/: aparat rentgenowski cyfrowy, mammograf, tomograf komputerowy, aparat przyłóżkowy
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/: pracownia rentgenowska ogólna, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/1

 • TOMOGRAF KOMPUTEROWY BRIGHT SPEED ELISTE SELECT 16 – zezwolenie na uruchomienie pracowni : NHR.9026.1.7.2012 DECYZJA NR 1/9/2012 z dnia 24.01.2012 r wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Rafał Niżankowski w Krakowie
  zezwolenie na użytkowanie aparatu: NHR.9026.1.7.2012 DECYZJA NR 2/9/2012 z dnia 24.01.2012 r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Rafał Niżankowski w Krakowie
 • RAMIĘ C – BLOK OPERACYJNY – zezwolenie na użytkowanie aparatu: WSE.HR-472-523/2003 z dnia 14.03.2003 r. Wydana przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
 • STEPHANIX RAD Series PRO – zezwolenie na uruchomienie pracowni: NP.9026.1.13.2020 DECYZJA NR 1/50/2020 z dnia 19 marca 2020 r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie; zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP.9026.1.13.2020 DECYZJA NR 2/51/2020 z dnia 19 marca 2020 r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
 • SIMPLY HP IBIS – aparat jezdny – zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP..9026.1.179.2021 DECYZJA NR 2/137/2021 z dnia 19.10.2021 r. wydane przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
 • MIZAR LP 3,5 – APARAT JEZDNY – zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP..9026.1.30.2018 DECYZJA NR 2/76/2018 z dnia 21.03.2021r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
 • PERFORMA MGF-110 mammograf – zezwolenie na uruchomienie pracowni: NP..9026.1.101.2018 DECYZJA NR 1/111/2018 z dnia 12.06.2018r wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie; zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP..9026.1.101.2018 DECYZJA NR 2/116/2018 z dnia 12.06.2018r wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
 • SUINSA NOVA – aparat rtg – zezwolenie na uruchomienie pracowni: WSE.HR.434/90/09 DECYZJA NR 1/70/09 z dnia 12.11.2009 wydana przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie; zezwolenie na użytkowanie aparatu: WSE.HR.434/90/09 DECYZJA NR 2/87/09 z dnia 12.11.2009 wydana przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/
 • NP.9026.2.37.2019 DECYZJA nr 3/4/2020 z dnia 22.01.2020 r, wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie dla aparatów: SUINSA NOVA, MIZAR LP 3,5 , PERFORMA MGF110, BRIGHT SPEES ELITE SELECT 16, ZIEHM 8000
 • NP.9026.2.87.2021 DECYZJA NR 3/53/2022 z dnia 30.03.2022 r, wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie dla aparatu STEPHANIX RAD Series PRO

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii A/B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg :

 • BRIGHT SPEED ELITE SELECT 16 : LHR. 9052.2.2.12.20212 z dnia 11.01.2012
 • ZIEHM 8000: WSE. LHR. DW.511/32/09 z dnia 23.03.2009 r.
 • STEPHANIX RAD Series PRO: mgr inż.. Dominika Wierzba z dnia 31.12.2019
 • MIZAR LP 3,5 – APARAT JEZDNY : LI.2.5.2018 Z DNIA 18.04.2018 r,
 • PERFORMA MGF-110 mammograf: LI.2.4.2018 Z DNIA 18.04.2018 r,
 • SUINSA NOVA: PROTOKÓŁ 212/09 z dnia 06.11.2009 r.

podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

* odpowiednie wybrać

Szpital im. dr n. med. R. Śmigielskiego w Skwierzynie

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

NZOZ Szpital im dr. n. Med. Radzimira Śmigielskiego sp z o. o.
w Skwierzynie

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/:

 •  FDR SMART FGX – 52 S Decyzja Nr I/M/NS-HR-7/45/2019 z dnia 25 stycznia 2019r. Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
 • POLYMOBIL III decyzja z dnia 23.04.1999r. Lubuski Wojewowódzki Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich , w zakresie diagnostyki medycznej – ogólnodiagnostycznej.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg:

 • Decyzja Nr I/M/NS-HR-6/ 44/2019 z dnia 25 stycznia 2019r. Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.
  oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych
 • Decyzja nr I/M/NS-HR-110/398/2018 Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia indywidualnego równoważnika dawki na całe ciało od narażenia zawodowego.
W dniu 25 stycznia 2019r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg FDR SMART FGX – 52 S , podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowanego aparatu. Same urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

* odpowiednie wybrać

Nowy Szpital w Świebodzinie

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Świebodzinie,
ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/tomograf BRIGHT SPEED GE HELATHCARE
 • cyfrowy jezdny SIMPLY DR IBIS X RAY SYSTEMS
 • cyfrowy diagnostyczny PERFORM X CONTROL
 •  uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych
 • pracowni rentgenowskich/typ pracowni/rentgenowska i tomografii komputerowej.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/ decyzje wydane przez Lubuski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie

 • dla uruchomienia pracowni nr I/M/NS-HR60/296/2013 z dnia6.09.2013
 • dla tomografu nr I/M/NS-HR-1/6/2012 z dnia 5.01.2012
 • dla ap. cyfrowy jezdny nrI/M/NS-HR-160/367/2021 a dnia 19.11.2021
 • dla ap.diagnostycznego nr I/M/NS-HR-61/297/2013 z dnia 6.09.2013
 • oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych-organ wydający, nr decyzji, data wydania/…Lubuski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie decyzja nr I/M/NS-HR98/376/2018 z dnia 12.10.2018.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

W dniu 9.11.2021 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg Control X, tomografu Bright Speed, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

*odpowiednie wybrać

Nowy Szpital w Świeciu

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital SP. ZO.O. ul.Wojska Polskiego 126 w Świeciu
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Centrum Diagnostyki Obrazowej

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/ Aparat Rentgenowski Stacjonarny do wykonywania zdjęć i prześwietleń
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ Pracownia Rentgenodiagnostyczna / Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

 • Decyzja NR 234/2013 z dnia 27.06.2013 przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;
 • Decyzja NR 94/2012 z dnia 21.03.2012 przez PWIS w Bydgoszczy;
 • Decyzja NR 138/RTG/08 z dnia 30.05.2008 przez PWIS w Bydgoszczy;
 • Decyzja NR 19/RTG/2001 z dnia 06.09.2001 przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;
 • Decyzja NR 593/2018 z dnia 23.11.2018 przez PWIS w Bydgoszczy;
 • Decyzja NR 41/2018 z dnia 24.01.2018 przez PWIS w Bydgoszczy;
 • Decyzja NR 40/2018 z dnia 24.01.2018 przez PWIS w Bydgoszczy;

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/ Decyzja NR 228/2014 z dnia 11.06.2014 przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu Maj 2013, Kwiecień 2005 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg ProteusXR/a i TK Bright Speed 16 podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

* odpowiednie wybrać

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o.
ul. Wolności 27 87-200 Wąbrzeźno

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg: Control X/Editor Hfe 601, Progeny Preva, Mizar 3.5, Brivo OEC 850
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/: Pracownia Rentgenodiagnostyki, Blok operacyjny

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomieniei stosowanie aparaturtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

 • Control X/Editor Hfe 601 – decyzja Nr 247/RTG/10 z 28 czerwca 2010r.
 • Progeny Preva – decyzja Nr 295/2012 z 13 sierpnia 2012r.
 • Mizar 3.5 – decyzja Nr 368/2016 z 08 sierpnia 2016r.
 • Brivo OEC 850 – decyzja Nr 385/2014 z 24 sierpnia 2014r.
 • Pracownia rentgenodiagnostyki – decyzja Nr 264/RTG/10 z 28 czerwca 2010r.
 • Blok Operacyjny – decyzja Nr 384/2014 z 24 września 2014r.

Decyzje wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresubadań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/ – Decyzja Nr 505/2016 z 03 listopada 2016r. wydana przez PWIS w Bydgoszczy

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii A/B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie:systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 21 czerwca 2010r. przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg Control X/Editor Hfe 601, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwioraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są*uwalnianesubstancje promieniotwórcze.

* odpowiednie wybrać

Nowy Szpital we Wschowie

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital we Wschowie sp. z o.o.
67-400 Wschowa, ul. Ks. Kostki 33

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/…FDR SMART X, APARAT JEZDNY ULTRA200 ECORAY LTDT
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ PRACOWNIA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/ LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DECYZJA NR I/M/NS-HR-95/226/2021 Z 02.07.2021 I DECYZJA I/M/NS-HR-129/284/2021 Z 17.08.2021
oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/LUBUSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DECYZJA NR I/M/NS-HR-95/226/2021 Z 02.07.2021 I DECYZJA I/M/NS-HR-129/284/2021 Z 17.08.2021

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii /B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 29.07.2021 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg FDR SMART X, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska są/nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

* odpowiednie wybrać

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Tel. 41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl