1. Start
 2. /
 3. Dla pacjenta
 4. /
 5. Informacja o wpływie aparatów RTG na zdrowie i środowisko

Informacja o wpływie aparatów RTG na zdrowie i środowisko

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą sp. z o.o. ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Siemens Sieregraf
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Bennet HFQ-12050
  • Aparat rtg kostno-płucny jezdny IBIS Simiply DR
  • Aparat rtg kostno-płucny jezndy Villa Sistemi MedicaliVisitor AR-30

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg o numerach: OR-093/76/99 z dnia 17.12.1999, I/M/NS-HR-31/146/2009 z dnia 15.05.2009, I/M/NS-HR-112/209/2022 z dnia 27.06.2022, I/M/NS-HR-23/156/2005 z dnia 10.05.2005

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest na podstawie pomiarów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji dawek – mając na celu dobro pacjenta oraz dostarczenie obrazu w pełni diagnostycznego – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Control X
  • Aparat rtg kostno-płucny jezdny Solutions for tomorrow AB !M1
  • Aparat rtg do zdjęć wewnątrzustnych Heliodent X
  • Aparat rtg typu ramię C Radius R7
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny GE XR 6000
  • Aparat rtg kostno-płucny jezdny Ecoray Ultra 200
  • Apara rtg kostno-płucny jezdny Cat Speedy 6
  • Aparat rtg typu ramię C Siemens Zem 5000

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg o numerach: 113/RTG/10 z dnia 26.03.2010, 107/2012 z dnia 30.03.2012, 358/2021 z dnia 30.03.2012, 357/2012 z dnia 15.10.2012, 213/2022 z dnia 24.06.2022, 184/2016 z dnia 21.04.2016

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest na podstawie pomiarów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji dawek – mając na celu dobro pacjenta oraz dostarczenie obrazu w pełni diagnostycznego – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 1173, art.32 c), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Olkuszu
Al.1000 lecia 13, 32-300 Olkusz
tel.41 241 1259 – sekretariat

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/: aparat rentgenowski cyfrowy, mammograf, tomograf komputerowy, aparat przyłóżkowy
 • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/: pracownia rentgenowska ogólna, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/1

 • TOMOGRAF KOMPUTEROWY BRIGHT SPEED ELISTE SELECT 16 – zezwolenie na uruchomienie pracowni : NHR.9026.1.7.2012 DECYZJA NR 1/9/2012 z dnia 24.01.2012 r wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Rafał Niżankowski w Krakowie
  zezwolenie na użytkowanie aparatu: NHR.9026.1.7.2012 DECYZJA NR 2/9/2012 z dnia 24.01.2012 r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Rafał Niżankowski w Krakowie
 • STEPHANIX RAD Series PRO – zezwolenie na uruchomienie pracowni: NP.9026.1.13.2020 DECYZJA NR 1/50/2020 z dnia 19 marca 2020 r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie; zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP.9026.1.13.2020 DECYZJA NR 2/51/2020 z dnia 19 marca 2020 r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
 • SIMPLY HP IBIS – aparat jezdny – zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP..9026.1.179.2021 DECYZJA NR 2/137/2021 z dnia 19.10.2021 r. wydane przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
 • MIZAR LP 3,5 – APARAT JEZDNY – zezwolenie na użytkowanie aparatu: NP..9026.1.30.2018 DECYZJA NR 2/76/2018 z dnia 21.03.2021r. wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie
 • SUINSA NOVA – aparat rtg – zezwolenie na uruchomienie pracowni: WSE.HR.434/90/09 DECYZJA NR 1/70/09 z dnia 12.11.2009 wydana przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie; zezwolenie na użytkowanie aparatu: WSE.HR.434/90/09 DECYZJA NR 2/87/09 z dnia 12.11.2009 wydana przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/
 • NP.9026.2.37.2019 DECYZJA nr 3/4/2020 z dnia 22.01.2020 r, wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie dla aparatów: SUINSA NOVA, MIZAR LP 3,5 , PERFORMA MGF110, BRIGHT SPEES ELITE SELECT 16, ZIEHM 8000
 • NP.9026.2.87.2021 DECYZJA NR 3/53/2022 z dnia 30.03.2022 r, wydana przez Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie dla aparatu STEPHANIX RAD Series PRO

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii A/B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy stwierdzono/nie stwierdzono* przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg:

 • BRIGHT SPEED ELITE SELECT 16 : LHR. 9052.2.2.12.20212 z dnia 11.01.2012
 • STEPHANIX RAD Series PRO: mgr inż.. Dominika Wierzba z dnia 31.12.2019
 • MIZAR LP 3,5 – APARAT JEZDNY : LI.2.5.2018 Z DNIA 18.04.2018 r,
 • SUINSA NOVA: PROTOKÓŁ 212/09 z dnia 06.11.2009 r.

podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są* uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie ul. Szpitalna 5 , 66-440 Skwierzyna wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Fujifilm Smart F

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg o numerze: I/M/NS-HR-7/45/2019 z dnia 25.01.2019 r

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest na podstawie pomiarów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji dawek – mając na celu dobro pacjenta oraz dostarczenie obrazu w pełni diagnostycznego – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

W Pracowni rentgenowskiej, NOWY SZPITAL w Szprotawie ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Fujifilm FDR Smart F sn: DXE1840106
  • Aparat rtg jezdny do zdjęć przyłóżkowych Siemens Polymobil 10 sn: 01146S16

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie:

 • aparatu rtg Fujifilm FDR Smart X decyzja Nr I/M/NS-HR-77/205/2018 z dnia 24.05.2018 r.
 • aparatu rtg Siemens Polymobil 10 decyzja Nr I/M/NS-HR-107/407/2018 z dnia 31.10.2018 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest na podstawie pomiarów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji dawek – mając na celu dobro pacjenta oraz dostarczenie obrazu w pełni diagnostycznego – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Świebodzinie sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:
  • Tomograf komputerowy GE Brightspped
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Control X
  • Aparat rtg kostno-płucny jezdny IBIS Simiply DR

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg o numerach: I/M/NS-HR-116/2012 z dnia 05.01.2012, I/M/NS-HR-61/297/2013 z dnia 11.09.2013, I/M/NS-HR-160/367/2021 z dnia 19.11.2021

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest na podstawie pomiarów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji dawek – mając na celu dobro pacjenta oraz dostarczenie obrazu w pełni diagnostycznego – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:
  • Tomograf komputerowy United Imaging
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Stephanix RAD Series PRO
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny GE Protheus
  • Aparat rtg kostno-płucny jezdny Solutions for tomorrow AB !M1
  • Aparat rtg kostno-płucny jezdny Basic 100
  • Apara rtg kostno-płucny jezdny Ibis Simply
  • Aparat rtg typu ramię C Siemens cios

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg o numerach: 145/2018 z dnia 08.03.2023, 41/2022 z dnia 03.02.2022 r., 499/2022 z dnia 30.11.2022, 290/2022 z dnia 02.08.2022, 513/2019 z dnia 09.20.2019

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest na podstawie pomiarów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji dawek – mając na celu dobro pacjenta oraz dostarczenie obrazu w pełni diagnostycznego – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie sp. z o.o. ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Stephanix RAD Series PRO
  • Aparat rtg kostno-płucny jezdny Solutions for tomorrow AB !M1
  • Aparat rtg typu ramię C OEC Brivo

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg o numerach: 48/2024 z dnia 11.01.2024, 87/2027 z dnia 30.01.2024 oraz 385/2014 z dnia 24.08.2014 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest na podstawie pomiarów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesiący nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji dawek – mając na celu dobro pacjenta oraz dostarczenie obrazu w pełni diagnostycznego – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

W Pracowni rentgenowskiej, NOWY SZPITAL we Wschowie ul. Ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

 • Uruchamianiu i stosowaniu urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych:
  • Aparat rtg kostno-płucny stacjonarny Fujifilm FDR Smart X sn: DXE2120037A
  • Aparat rtg jezdny do zdjęć przyłóżkowych Ecoray Ultra 200 sn: ECO-M5-2004067

Dla jednostki zostały wydane decyzje przez Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zezwalające na uruchomienie i stosowanie:

 • aparatu rtg Fujifilm FDR Smart X decyzja Nr I/M/NS-HR-95/226/2021 z dnia 02.07.2021 r.
 • aparatu rtg Ecoray Ultra 200 decyzja Nr I/M/NS-HR-129/284/2021 z dnia 17.08.2021 r.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo Atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173 z późn. zm.), w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia.

Ocena narażenia pracowników oraz osób z ogółu ludności prowadzona jest na podstawie pomiarów środowiskowych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji dawek – mając na celu dobro pacjenta oraz dostarczenie obrazu w pełni diagnostycznego – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000