1. Start
 2. /
 3. Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące m.in. przetwarzania danych osobowych jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z serwisu nowyszpital.pl oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu. Wdrożyliśmy ramowe polityki, instrukcje, zasady dla ochrony danych, ich poufność integralności, dostępności, dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

 1. Administratorem oraz właścicielem serwisu nowyszpital.pl jest spółka Grupa Nowy Szpital Holding S.A z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70 653 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568640, posiadająca NIP: 8513186008, REGON: 362089459, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 575 758,00 zł zwana dalej GNSH

  Dane mogą zostać powierzone podmiotom wchodzącym w skład Holdingu współadministratorom – tj.:
  • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, Świebodzin, KRS: 0000289349
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr. nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna, KRS: 0000009091
  • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. ul. 1000-lecia 13, Olkusz, KRS: 0000310871
  • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław, KRS: 0000221586
  • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, Kostrzyn nad Odrą, KRS: 0000283210
  • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. ks. Andrzeja Kostki 33, Wschowa, KRS: 0000244434
  • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7, Nakło nad Notecią, KRS: 0000245671
  • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, Wąbrzeźno, KRS: 0000288758
  • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa, KRS: 0000310791
  • Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. ul. Młyńska 6, Świebodzin, KRS: 0000737513

   W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych Grupa Nowy Szpital powołała Inspektora Ochrona Danych Osobowych. W przypadku pytań dotyczących zakresu i stopnia przetwarzania danych właściwy jest adres e-mail: iod@nowyszpital.pl.
 2. Administrator i współadministratorzy nie przetwarzają danych osobowych, jednakże zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, zapytania HTTP kierowane do serwera są przechowywane. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:
  • publiczny adres IP systemu z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio IP urządzenia użytkownika)
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji (jeśli taka miała miejsce),
  • data i godzina nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika (oraz informacje przez nią prezentowane),
 3. Dane gromadzone na serwerze nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Grupy Nowy Szpital Holding S.A. i spółek wchodzących w skład Holdingu. Okazjonalnie pliki z logami są analizowane w celu określenia, np. które strony odwiedzane są najczęściej. Dane są przechowywane przez okres 30 dni.
 4. Dane są zabezpieczone w sposób odpowiedni, a dostęp do nich posiadają tylko osoby upoważnione. Dane z serwera nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.
 5. Wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik podaje korzystając ze strony nowyszpital.pl służą udzieleniu świadczeń zdrowotnych, kontaktowaniu się z osobą podającą dane, a postępowanie z nimi jest zgodne z zasadami określonymi w polityce ochrony danych osobowych przyjętej w Grupie Nowy Szpital Holding SA i spółkach wchodzących w skład Holdingu.
 1. Strona internetowa nowyszpital.pl korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze.
 2. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisach Grupy Nowy Szpital Holding S.A. nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 3. Strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i promocji zdrowia. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszej strony bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.
 4. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi”: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.
 5. W serwisie nowyszpital.pl są wykorzystywane tzw. cookies sesyjne. Pliki są zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika
 6. Na stronie wykorzystujemy tylko podstawowe cookie sesyjne potrzebne do prawidłowego funkcjonowania strony. Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.

Wykorzystujemy technologię opartą na cookies (cookies analityczne i reklamowe)
od podmiotów trzecich – dostawców zewnętrznych. Tego typu cookies mogą być ładowane w naszym serwisie, a informacje zawarte w cookies przekazywane być tym podmiotom.

Są to m.in:

Ewentualna wymiana danych z ciasteczkami tych firm następuje bezpośrednio pomiędzy przeglądarką użytkownika, a tymi serwisami, bez dalszego udziału GNS lub spółek z Holdingu. Użytkownik może je zablokować w dowolnej chwili.

Administrator współpracuje z serwisami zewnętrznymi: Facebook. Celem prowadzonych stron w portalach społecznościowych jest wsparcie komunikacji z pacjentami. Strony prowadzone przez Grupę Nowy Szpital Holding SA w portalach społecznościowych nie służą do gromadzenia informacji o użytkownikach, nie śledzą ich, ani nie identyfikują ich tożsamości.

Polityka składa się z:

 1. wyjaśnienia pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowych informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych na naszym Fanpage/ stronie firmowej

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław oraz Facebook Ireland Ltd.; 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.
 2. Możesz skontaktować się z nami poprzez: Korespondencje listowną: ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

e mailem na adres: iod@nowyszpital.pl telefonicznie pod numerem: + 48 505 135 752

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

a. „FB” portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

b. „Fanpage” lub „ nasz fanpage znajdujący się na FB,

c. „ oznacza powyższy dokument czyli polityka prywatności

d. „RODO” rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z przepisami RODO. Współadministratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd.; 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. przetwarza dane znajdziesz tutaj Stosujemy stosowne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji warto skorzystać z możliwości kontaktu z FB.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  • masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • masz prawo otrzymania kopii danych osobowych,
  • możesz dokonywać ich sprostowania lub uaktualnienia,
  • możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  • masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 3. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz tutaj

§ 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się . Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6 Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§ 7 Anonimowość

Nie masz możliwości korzystania z Fanpage w sposób anonimowy.

§ 8 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na naszym FP oraz w naszej siedzibie.

Część II – Informacje dotyczące Twoich danych osobowych na naszym Fanpage.

§ 9 Korzystanie z Fanpage / Strony firmowej na Facebook

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
 • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
 • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych, za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o ilości wyświetleń naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym Fanpage.

b. Jakie masz prawa? Opisane są w § 4 i i 5

c. Podanie nam Pana/ Pani danych?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post również adres IP.

d. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Art. 66 ust. ust. 11 lit. f RODO — prawnie uzasadniony interes.

e. W celu prawnie uzasadnionego interesu?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

f. Przekazujemy Twoje dane?

Facebook Ireland Ltd.; oraz podmioty z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych w celach zdefiniowanych w niniejszym dokumencie.

g. Czas przetwarzania Twoich danych?

Przez czas:

 • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
 • obserwowania przez Ciebie Fanpage. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

Serwis nowyszpital.pl może zawierać odnośniki do innych stron www. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. oraz spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach

Wykaz zgód i klauzul w zakresie ochrony danych osobowych znajduje się na : Ochrona danych osobowych i RODO.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000