1. Start
  2. /
  3. O nas
  4. /
  5. Model działania

Model działania

Model działania

Podstawową działalnością Grupy jest zapewnianie opieki medycznej pacjentom, których leczenie finansowane jest ze środków publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenie zdrowotnego. Placówki zarządzane przez Grupę rozwijają stosowane metody lecznicze i wprowadzają nowe procedury, zaspokajając w ten sposób zapotrzebowanie pacjentów na świadczenia medyczne.

Strategia Grupy opiera się na zwiększaniu dostępności usług medycznych dla jak największej liczby pacjentów.

Działalność operacyjna Spółki dzieli się na:

  • działalność leczniczą
  • działalność organizacyjno-zarządcza (działania wspomagające działalność medyczną)

W ramach działalności leczniczej Grupa posiada szpitale zlokalizowane w regionach Zachodnim (woj. Lubuskie) oraz Centralnym (woj. Kujawsko-pomorskie, małopolskie). Szpitale stanowią miejsce wykonywania usług medycznych, natomiast zarządy szpitali są odpowiedzialne za zadowolenie pacjentów z opieki i usług medycznych, monitoring potrzeb zdrowotnych mieszkańców i rozwój usług medycznych oraz za współpracę z lekarzami rodzinnymi i lekarzami specjalistami.

W ramach wsparcia działalności leczniczej w Grupie funkcjonują wyspecjalizowane działy odpowiedzialne za koordynowanie poszczególnych obszarów, np. HR, sprzedaż, finanse, IT, zakupy, zarządzanie mieniem. Działy te mają służyć bezpośrednio realizacji przez placówki medyczne usług medycznych na rzecz pacjenta.

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459