Oddział posiada świetlicę dla małych pacjentów. Na oddziale istnieje możliwość przebywania rodzica z dzieckiem. Każdy opiekun ma do dyspozycji łóżko.