1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Szprotawie
 6. /
 7. Pracownia rehabilitacji

Pracownia rehabilitacji

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez:

 • wizytę fizjoterapeutyczną
 • zabieg fizjoterapeutyczny w Gabinecie Fizjoterapii

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Rehabilitacja domowa

Pracownia rehabilitacji w Szprotawie realizuje rehabilitację domową osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Do rejestracji wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Kontakt w sprawie rehabilitacji domowej, tel. 41 240 23 84

Rehabilitacja domowa to sposób leczenia przeznaczony dla osób, które z przyczyn zdrowotnych nie poruszają się samodzielnie. Tacy chorzy nie są w stanie sami dotrzeć do przychodni, a tym samym zostają całkowicie pozbawieni możliwości rehabilitacji. Od stycznia 2018 roku NFZ zapewnia takim osobom bezpłatną rehabilitację w warunkach domowych. Warto wiedzieć, kiedy można z niej skorzystać i jak ćwiczyć, aby wrócić do pełnej sprawności.

Rehabilitacja w warunkach domowych pozwala rehabilitantowi na indywidualną pracę z chorym. Przede wszystkim ten rodzaj zabiegów przeznaczony jest dla następujących osób:

 • po uszkodzeniu centralnego i obwodowego układu nerwowego
 • po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, ale do 12miesięcy od wypadku
 • z chorobami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych lub biodrowych, do 6 miesięcy od wykonania zabiegu
 • po urazach kończyn dolnych, w ciągu 6 miesięcy od pojawienia się urazu
 • po udarach (zarówno mózgowych jak i krwotocznych) jeśli nie upłynęło 12 miesięcy od zachorowania
 • z reumatoidalnym zapaleniem stawów
 • z chorobą Parkinsona
 •  z rdzeniowym zanikiem mięśni
 • z guzami mózgu
 • w stanie wegetatywnym
Rehabilitacja w ramach projektu "Sprawni i aktywni zawodowo"

Mieszkańcy powiatów: żagańskiego, żarskiego i nowosolskiego mogą skorzystać z programu bezpłatnej rehabilitacji, więcej informacji:

“Sprawni i aktywni zawodowo – program rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego realizowany przez Nowy Szpital w Szprotawie sp. z o.o.”

Rodzaje zabiegów

Pracownia rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Szprotawie realizuje zróżnicowane zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, która oddziałuje na organizm różnymi bodźcami fizycznymi: światłem, prądem elektrycznym, magnetyzmem, ultradźwiękami, niską temperaturą.

W zakresie fizykoterapii pracownia rehabilitacji w Szprotawie zapewnia pacjentom zabiegi z zakresu: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, termoterapii.

Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Trauberta
 • Tonoliza
 • TENS
 • Ultradźwięki miejscowe
 • Fonoforeza

Magnetoterapia:

 • terapuls
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • pole magnetyczne wysokiej częstotliwości

Światłolecznictwo:

 • naświetlanie ogólne i miejscowe promieniami IR, UV
 • laseroterapia
 • laseroterapia punktowa

Termoterapia:

 • naświetlanie lampą Sollux

Kinezyterapia:

 • leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu dobranych do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Masaż:

 • klasyczny leczniczy
 • drenaż limfatyczny
Informacje dla pacjenta:

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien zabrać ze sobą:

 • ręcznik
 • zmienne obuwie
 • strój gimnastyczny
Kontakt
Lokalizacja:

ul. Henrykowska 1, parter

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00
tel. 41 240 0000

Godziny pracy pracowni:
Poniedziałek, środa, piątek – godz. 7.00-14.35
Wtorek, czwartek – 10.25-18.00

Kierownik – Justyna Kwiatkowska

!

Na rehabilitację wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenie zdrowotnego.

Rehabilitantka w trakcie ćwiczeń z pacjentem w podeszłym wieku Kobieta ćwicząca z fizjoterapeutą
Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000