1. Start
 2. /
 3. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej www.nowyszpital.pl
Grupa Nowy Szpital Holding S.A. zapewnia dostępność strony internetowej dla podmiotów medycznych z poniższej listy:

 • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.,, al. 1000 – lecia 13, 32-300 Olkusz,
 • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią
 • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno.
 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL IM DR NAUK MEDYCZNYCH RADZIMIRA ŚMIGIELSKIEGO Sp. z o.o., ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna
 • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. – Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
 • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn Nad Odrą
 • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. ks. Andrzeja Kostki 33, 67-400 Wschowa
 • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
 • Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
 • Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
 • Radiologia GRUPA NOWY SZPITAL Sp. z o.o., ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Data publikacji strony internetowej: 2013 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-01-11 .

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • na stronie opublikowane dokumenty, które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
 • nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne.
 • niektóre artykuły nie mają nagłówków w śródtytułach.

Ułatwienie na stronie:

 • strona zmienia swoją orientację w pionie lub w poziomie w zależności od położenia urządzenia;
 • po powiększeniu tekstu, tekst zawija się automatycznie i mieści się w całości w oknie przeglądarki;
 • dostępna jest możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • dostępna jest możliwość zmiany kontrastu;
 • istotne informacje są przedstawiane nie tylko za pomocą koloru, ale także poprzez wielkość i grubość czcionki;
 • strona nie posiada treści dla których czas korzystania jest ograniczony;
 • strona nie uruchamia automatycznie żadnych dźwięków;
 • strona nie korzysta z jednoliterowych skrótów klawiszowych;
 • strona nie posiada funkcjonalności obsługiwanych ruchem;
 • funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce;
 • gdy wymagane jest wprowadzenie danych przez użytkownika, zapewnione są etykiety lub instrukcje;
 • domyślny język naturalny strony może zostać odczytany przez program komputerowy;
 • elementy wprowadzone przy użyciu języka znaczników posiadają kompletne znaczniki początkowe i końcowe, są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, nie posiadają zduplikowanych atrybutów, a wszystkie ID są unikalne.

Strona posiada:

 • wersję kontrastową “DLA NIEDOWIDZĄCYCH”
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-01-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

adres poczty elektronicznej info@nowyszpital.pl

telefon 604 166 866

Tą samą drogą można złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna też określić formę tej informacji.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000