Cele Ratownictwa Medycznego sp. z o.o.

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Zadania:

Zadaniem Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia z powodu wypadku, urazu czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia.

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. udziela niezbędnej pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych zdarzeń, zagrażających zdrowiu i życiu.

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. zarządza zespołami ratownictwa medycznego – P oraz S zgodnie z właściwymi wojewódzkimi planami działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Forma organizacyjna

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym działającym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której większościowym udziałowcem jest powiat świebodzinski. Pozostali udziałowcy to szpitale GNS, GNSH SA oraz samorządy terytorialne.

Podmiot jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzony przez Wojewodę Lubuskiego nr księgi: 000000204649

Kontakt

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o.

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o.
ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
tel. 41 240 2102

Adres do korespondencji:

Ratownictwo Medyczne sp. z o.o. 
ul. Strzegomska 142A, 54-429 Wrocław
tel. 41 240 3000

ratownictwo@nowyszpital.pl

KRS 0000737513
NIP 955 247 08 72
REGON 380593304

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000