Kontakt
Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Szprotawie
ul. Henrykowska 1,
67-300 Szprotawa

KRS 0000310791 NIP 9552268107 Regon 320592406
Nr konta 14 8367 0000 0414 1121 1410 0001

Umów wizytę telefonicznie,  41 240 0000;
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

Fax: 41 240 2306

sekretariat.szprotawa@nowyszpital.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Anna Golik

Numery telefonów

Szpital

Izba przyjęć
41 240 2311
Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat 42 240 2309
Punkt pielęgniarski 41 240 2320
Oddział pediatrii
Pokój lekarski 41 240 2331
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 2332
Punkt pielęgniarski 41 240 2333

Poradnie

Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 0000
Poradnia rehabilitacyjna 41 240 0000
Poradnia reumatologiczna 41 240 0000
Poradnia urologiczna 41 240 0000

Pracownie diagnostyczne

Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 0000
Pracownia RTG 41 240 0000
Pracownia USG 41 240 0000

POZ/Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

41 240 2310
Lekarz POZN 516 098 657
Pielęgniarka POZN 516 142 464

Zakład Opiekuńczo-Leczniczny

Kierownik ZOL 41 240 2350
Punkt pielęgniarski 41 240 2351
Pracownia rehabilitacji 41 240 2384

41 240 0000

Administracja

Biuro zarządu 41 240 2302
Biuro zarządu fax 41 240 2306
Pielęgniarka naczelna 41 240 2303

Wykaz zgód i klauzul w zakresie ochrony danych osobowych w GK GNSH S.A.:
https://www.nowyszpital.pl/dla-pacjentow/ochrona-danych-osobowych/

Regulamin rozmów telefonicznych.pdf

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000