1. Start
  2. /
  3. Opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa jest skierowana do pacjentów, którzy nie wymagają leczenia w warunkach szpitalnych, ale ze względu na problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Pacjent może być objęty opieką długoterminową w domu lub w warunkach stacjonarnych.

Rodzaje opieki długoterminowej:

  • zakład opiekuńczo-leczniczy
  • hospicjum domowe
  • hospicjum stacjonarne
  • oddział paliatywny
Zakład opiekuńczo-leczniczy

Sprawuje opiekę medyczną całodobowo oraz zapewnia pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. ZOL obejmuje opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością, po ciężkiej chorobie lub zabiegu operacyjnym.

Chorzy z niewydolnością oddechową, którzy wymagają stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora, lecz nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, mogą zostać zakwalifikowani do leczenia w zakładzie opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

Długość pobytu jest uzależniona od stanu zdrowia i wyników oceny w skali Barthel.
W ZOL pacjenci objęci są opieką lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i terapeuty zajęciowego.

Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ze szpitala.

Opieka paliatywna i hospicyjna

Opieka paliatywna i hospicyjna – ma na celu uśmierzanie bólu i dokuczliwych objawów choroby, gdy leczenie przyczynowe już nie skutkuje. Podtrzymuje jakość życia pacjenta na możliwie najwyższym poziomie. W ramach opieki hospicyjnej pacjenci otrzymują pomoc w poradniach medycyny paliatywnej, w hospicjach domowych i stacjonarnych oraz na oddziałach medycyny paliatywnej.

Opieką paliatywną i hospicyjną objęte są głównie osoby z: nowotworami, AIDS, następstwami chorób ośrodkowego układu nerwowego, niektórymi rodzajami niewydolności oddechowej, kardiomiopatią, ranami przewlekłymi, owrzodzeniami od odleżyn.

Skierowania do opieki paliatywnej i hospicyjnej wydaje lekarz rodzinny, onkolog lub inny specjalista oraz lekarz przy wypisie ze szpitala.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000