1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Opieka Paliatywna
 8. /
 9. Hospicjum domowe

Hospicjum domowe

Zakres świadczeń:

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych to wszechstronna, całkowita opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta ukierunkowana jest na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej u osób dorosłych:

 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • Nowotwory
 • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • Kardiomiopatia
 • Niewydolność oddechowa nieskwalifikowana gdzie indziej
 • Owrzodzenie odleżynowe

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

Świadczenia realizowane w ramach hospicjum domowego obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);
 • leczenie innych objawów somatycznych;
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 • rehabilitację;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym dla dorosłych;
 • ordynację leków;
 • bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych wymienionych w ust. 3 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, takich jak: koncentrator tlenu, ssak elektryczny, inhalator, pompa infuzyjna, kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie.

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne.

Świadczeniobiorcom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dorosłych nie przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach domowych.

Warunkami realizacji świadczeń hospicjum domowego dla dorosłych są:

 • przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
 • wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej nie rokującej nadziei na wyleczenie: choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), nowotwory, następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, kardiomiopatia, niewydolność oddechowa nieskwalifikowana gdzie indziej, owrzodzenie odleżynowe.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych realizowane są przy zachowaniu następujących zasad:

 • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza;
 • porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu;
 • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę;
 • porady pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu;
 • pozostały personel ( psycholog, fizjoterapeuta) – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza.

Chorzy otrzymują informację o numerach telefonów personelu gotowego do udzielania porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielania wizyt w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasad ich prowadzenia.

Kontakt

Zgłoszenia:

Nowy Szpital w Świeciu, tel.  41 240 1652 lub 41 240 1654

Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną lub opiekunem.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000