1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
 6. /
 7. Opieka długoterminowa
 8. /
 9. Hospicjum domowe

Hospicjum domowe

Zakres świadczeń:

Hospicjum domowe dla dorosłych obejmuje opieką chorych w promieniu 30 km od miejsca siedziby hospicjum. Opieka w ramach hospicjum domowego przeznaczona jest dla pacjentów chorych na nowotwory w terminalnej fazie choroby i ukierunkowana jest na poprawę jakości życia, zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych dolegliwości związanych z chorobą, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych. Hospicjum domowe to również wsparcie i edukowanie opiekunów, którzy na co dzień przebywają z chorą osobą. W razie potrzeby hospicjum wypożycza również sprzęt pomocniczy: balkoniki, ssak, pompę infuzyjną do podawania leków dożylnie.

Chory objęty opieką hospicjum domowego przebywa w swoim domu. Po dokonaniu zgłoszenia – można to zrobić w siedzibie hospicjum (Nowy Szpital w Kostrzynie) lub telefonicznie następuje pierwsza wizyta lekarza. Następne wizyty odbywają się  nie mniej niż dwa razy w miesiącu. Do pacjenta przychodzi również pielęgniarka – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

W skład zespołu opiekującego się chorym wchodzą również: fizjoterapeuta, psycholog  – w zależności od zapotrzebowania. Personel hospicjum domowego może codziennie udzielać porad przez telefon, ale w razie potrzeby gotów jest do złożenia wizyty w domu chorego. Każdy pacjent otrzymuje informacje dotyczące kontaktu telefonicznego z lekarzem i pielęgniarką, a liczbę wizyt ustala się w zależności od potrzeb chorego.

Zespół hospicjum:
 • lekarz specjalista opieki paliatywnej
 • pielęgniarka
 • psychologa
 • fizjoterapeutę
Kontakt
Zgłoszenia:

Nowy Szpital w Kostrzynie, poniedziałek-piątek, godz. 8.00-13.00 Centralna Rejestracja Szpitala tel. 41 240 19 00,
41 240 18 10, 730 933 130 oraz 697 549 484

lek. Magdalena Chachurska, specjalista medycyny paliatywnej

!

Uwaga!

Objęcie pacjenta opieką następuje nad podstawie skierowania oraz rejestracji

Szpital prowadzi również Poradnię Medycyny Paliatywnej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000