1. Start
  2. /
  3. Szpitale
  4. /
  5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
  6. /
  7. Opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa jest skierowana do pacjentów, którzy nie wymagają leczenia w warunkach szpitalnych, ale ze względu na problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Pacjent może być objęty opieką długoterminową w domu lub w warunkach stacjonarnych.

W zakresie opieki długoterminowej Nowy Szpital w Kostrzynie zapewnia pacjentom opiekę w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (link) oraz hospicjum domowym (link)

Rodzaje opieki długoterminowej

Zakład opiekuńczo-leczniczy – sprawuje opiekę medyczną całodobowo oraz zapewniają pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Głównie obejmują opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością, po ciężkiej chorobie lub zabiegu operacyjnym.

Długość pobytu jest uzależniona od stanu zdrowia i wyników oceny w skali Barthel.
W ZOL pacjenci objęci są opieką lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i terapeuty zajęciowego.

Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ze szpitala.

Opieka paliatywna i hospicyjna – ma na celu uśmierzanie bólu i dokuczliwych objawów choroby, gdy leczenie przyczynowe już nie skutkuje. Podtrzymuje jakość życia pacjenta na możliwie najwyższym poziomie. W ramach opieki hospicyjnej pacjenci otrzymują pomoc w poradniach medycyny paliatywnej, w hospicjach domowych i stacjonarnych oraz na oddziałach medycyny paliatywnej.

Skierowania do opieki paliatywnej i hospicyjnej wydaje lekarz rodzinny, onkolog lub inny specjalista oraz lekarz przy wypisie ze szpitala.

Kontakt

Zakład opiekuńczo-leczniczy

Kostrzyn nad Odrą, ul. Narutowicza 6

Kierownik ZOL – 41 240 18 91

Pielęgniarka oddziałowa – 41 240 18 96

Hospicjum domowe

Zgłoszenia do hospicjum przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-13.00 w centralnej rejestracji szpitala
tel. 41 240 1900, 41 240 18 10, 798 038 559

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000