1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie
 6. /
 7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zespół lekarski:

lek. Katarzyna Korpusińska, specjalista chorób wewnętrznych
lek. Sławomir Kosiacki

Zakres świadczeń

Na oddziale przez całą dobę opiekujemy się pacjentami, którzy nie wymagają hospitalizacji i ze względu na zły stan zdrowia nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. ZOL zapewnia im pielęgnację, leczenie, rehabilitację, pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Na oddziale chory przebywa do czasu poprawy stanu zdrowia określonego skalą Barthela. Przy oddziale znajduje się kaplica i sala rehabilitacyjna dla pacjentów. Zapewniamy sale 2, 3 i 4 osobowe.
W trosce o naszych podopiecznych został stworzony rekreacyjny teren zielony.

Zakład opiekuńczo-leczniczy zapewnia:

 • świadczenia lekarskie,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • terapia zajęciowa,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie dietetyczne,
 • zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne,
 • zapewnienie konsultacji specjalistycznych,
 • zapewnienie zleconych badań,
 • zapewnienie zleconego transportu.

Świadczenia medyczne obejmują:

 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opiekę lekarską,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielegnacji w warunkach domowych,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie.

Zasady przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego:

Pacjent zgłaszający się do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego powinien posiadać: skierowanie wypisane przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza prowadzącego leczenie na oddziale szpitalnym.

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu jest:

 • wniosek lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarski środowiskowo-rodzinnej wraz z oceną według zmodyfikowanej skali Barthel,
 • zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub lekarza opiekującego się pacjentem na oddziale szpitalnym,
 • kserokopia decyzji o wysokości emerytury (oryginał do wglądu)
 • kserokopie wypisów z pobytów w szpitalu.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej. O fakcie zakwalifikowania do Zakładu oraz przybliżonym terminie przyjęcia pacjent jest informowany telefonicznie. Pacjenci są przyjmowani po dokonaniu kwalifikacji zgodnie z kolejnością zgłoszenia.

Dokładny termin (dzień, godzina) przyjęcia pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego ustala kierownik Zakładu telefonicznie z pacjentem lub jego opiekunem.

Niezbędne rzeczy przy przyjęciu pacjenta do Zakładu

 • przybory toaletowe (mydło w płynie, szampon do włosów, oliwka, grzebień, szczoteczka i pasta do zębów),
 • ubrania: dla pacjenta chodzącego; spodnie dresowe
 • papucie, skarpety – 1 para,
 • stale przyjmowane leki w dawce wystarczającej na pierwszy dzień pobytu. Zakład zapewnia pacjentom leki, ale w dniu przyjęcia może nie dysponować wszystkimi farmaceutykami używanymi przez pacjenta.

Wymagane badania do przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Skwierzynie;

 • Morfologia
 • OB
 • Elektrolity
 • Poziom glukozy
 • Hbs
 • Rtg klatki piersiowej
 • Mocz –badanie ogólne

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Numery telefonów:

ZOL I

Pokój pielęgniarek – 41 240 2241

Sekretariat (przyjęcia, dokumentacja) – 41 240 2242

ZOL II

Pokój pielęgniarek – 41 240 2220

Pielęgniarka oddziałowa ZOL – 41 240 2243

tel. 508 334 103


Kierownik ZOL – Katarzyna Zwierzchlewska

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000