1. Start
  2. /
  3. Szpitale
  4. /
  5. Nowy Szpital w Olkuszu
  6. /
  7. Oddziały
  8. /
  9. Oddział Opieki Paliatywnej

Oddział Opieki Paliatywnej

Zakres świadczeń

Opieka paliatywna jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami w zaawansowanym stadium nieuleczalnej, postępującej choroby. Opieka paliatywna ma na celu zwalczenie objawów somatycznych, takich jak np. ból, nudności i wymioty, duszność, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Stosowanie metod łagodzących ból i inne objawy oraz zapewnienie opieki pełnej empatii z zachowaniem godności osoby ludzkiej są jednymi z naczelnych wartości w opiece paliatywnej.

Opieka paliatywna zajmuje się głównie chorymi w końcowej fazie ciężkiej choroby, kiedy leczenie przyczynowe nie przyniosło pożądanego skutku lub nie jest możliwe ze względu na zaawansowanie choroby.

Oddział Medycyny Paliatywnej w Olkuszu obejmuje leczeniem pacjentów z powikłaniami choroby nowotworowej i w terminalnym jej okresie. Opiekę nad chorymi sprawuje zespół lekarsko-pielęgniarski wspomagany pracą rehabilitanta, psychologa i kapelana Koscioła Katolickiego. Oddział obejmuje pomocą edukacyjną i psychologiczną rodzinę chorego.
Oddział współpracuje z innymi oddziałami szpitala, a także z Centrum Onkologii w Krakowie i Gliwicach.

Zasady pracy oddziału

Godziny wizyt lekarskich: 9.00-10.30

Godziny wydawania wypisów: po 13.00

Kontakt
Lokalizacja

Olkusz, ul. 1000-lecia 13, budynek B, III piętro

Numery telefonów:

Ordynator: lek. med. Ewa Stasikowska-Dutka, specjalista medycyny paliatywnej i chorób wewnętrznych
Pielęgniarka oddziałowa – Jadwiga Osmenda, specjalista medycyny paliatywnej

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Tel. 41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl