Zakres świadczeń

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci przywożeni są na SOR przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub mogą zgłaszać się samodzielnie.
Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
 • ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.

Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych, to najczęściej: nagły ból w klatce piersiowej, nagłe zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, nagły silny ból głowy, nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości, napad drgawek, nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy, nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty, masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, nagłe silne krwawienie z dróg rodnych, nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0°C)

Organizacja pracy SOR - system TRIAGE

W SOR Nowego Szpitala w Olkuszu obowiązuje pięciostopniowy system segregacji pacjentów – TRIAGE, rekomendowany przez wojewódzkiego konsultanta ds. ratownictwa medycznego. Pacjenci kwalifikowani są do grup, oznaczonych kolorami a czas oczekiwania zależy przede wszystkim od stanu pacjenta a nie kolejności zgłoszenia. Może się zdarzyć sytuacja, że z powodu niespodziewanych wydarzeń, np.. wypadek, większa liczba pacjentów wymagających pilnej interwencji, czas oczekiwania na poradę lekarską wydłuży się.

 • kolor czerwony: pacjenci przyjmowani poza kolejnością z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych;
 • kolor pomarańczowy: pomoc bardzo pilna; czas oczekiwania do 10 minut; kolor ten przydzielany jest pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia, z silnym bólem i/lub temperaturą;
 • kolor żółty: pomoc pilna; czas oczekiwania do 60 minut; kolor przydzielany jest pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii;
 • kolor zielony: pomoc odroczona; czas oczekiwania do 240 minut; kolor przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w tym pacjenci zgłaszający się ze skierowaniami z datą wystawienia dokumentu od dwóch do sześciu dni;
 • kolor niebieski: wyczekujący; czas oczekiwania do 360 minut; kolor przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny, nie wymagający leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Punkt przyjęć planowych

Zdaniem punktu jest obsługa pacjentów przyjmowanych do planowego leczenia szpitalnego. Punkt przyjęć planowych znajduje się na parterze w budynku głównym szpitala, między SOR i rejestracją do poradni specjalistycznych.

Harmonogram pracy punktu planowych przyjęć w Nowym Szpitalu w Olkuszu

GODZINY PRACY PUNKTU PRZYJĘĆ PLANOWYCH

od poniedziałku do piątku 7.00 – 14.35

USTALANIE KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH DO PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁY SZPITALNE

od poniedziałku do piątku – godz. 7.00 – 14.35

USTALANIE TERMINU BADAŃ ENDOSKOPOWYCH ORAZ WYDAWANIE WYNIKÓW BADAŃ ENDOSKOPOWYCH

od poniedziałku do piątku – godz. 7.00 – 14.35

PRZYJĘCIA PLANOWE – od poniedziałku do piątku 7.00 – 10.00

Informacja dostępna pod nr tel. 41 240 13 06

Pomoc w przypadku nagłego zachorowania

W przypadkach nagłego zachorowania, ale bez objawów bezpośredniego zagrożenia życia i poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej można skorzystać z innych form pomocy medycznej.

Teleplatforma pierwszego kontaktu NFZ

Pod numerem tel. 800 137 200 Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Teleplatforma działa na podobnych zasadach jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna i jest miejscem pierwszego kontaktu w sytuacji nagłego zachorowania.

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia oraz całą dobę w dni wolne od pracy.
Telefonicznych porad udzielają pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 – 18.00, od poniedziałku do piątku)
 • w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Olkuszu lub Wolbromiu.

Kontakt
Numery telefonów
 • Rejestracja SOR – 41 240 1270
 • Obszar Internistyczny – 41 240 1274
 • Obszar Chirurgiczny – 41 240 1247
 • Ordynator – 41 240 1323
 • Pielęgniarka Oddziałowej – 41 240 1323
 • Dyżurka Lekarska – 41 240 1330, 41 240 1343
 • Punkt przyjęć planowych – 41 240 1306

Ordynator: Jacek Szpunar
Pielęgniarka oddziałowa: Ubysz Dorota

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000