Kontakt
Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Olkuszu
ul. 1000-lecia 13,
32-300 Olkusz

Centrala: 41 240 1200, Fax: 41 240 2432
sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl

KRS 0000310871 NIP 9552268113 Regon 320592435
Nr konta 04 8367 0000 0414 1134 1410 0001

Rejestracja do poradni i pracowni diagnostycznych
tel. 41 240 0000;
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

Zarząd

Prezes Zarządu: Norbert Kubański

Numery telefonów

Szpital

Szpitalny oddział ratunkowy/Izba przyjęć
Rejestracja/Transport sanitarny 41 240 1270
Punkt przyjęć planowych  41 240 1306 
Obszar internistyczny 41 240 1274
Obszar chirurgiczny 41 240 1247
Ordynator 41 240 1323
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1323
Dyżurki lekarskie 41 240 1330

Oddziały

Oddział anestezjologii i intensywnej opieki medycznej
Ordynator 41 240 1251
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1320
Dyżurka OIOM 41 240 1211
Lekarz dyżurny OIOM 41 240 1351
Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym
Ordynator 41 240 1221
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1326
Dyżurka lekarska 41 240 1268
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1233
Pracownia EEG i EMG 41 240 1202
Oddział Pediatrii
Ordynator 41 240 1260
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1341
Dyżurka lekarska 41 240 1266
Dyżurka pielęgniarek dzieci starsze 41 240 1261
Dyżurka pielęgniarek dzieci młodsze 41 240 1263
Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator 41 240 1201
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1321
Dyżurka lekarska 41 240 1220
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1225
Oddział Kardiologii
Ordynator 41 240 1201
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1321
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1222
Oddział położniczo-ginekologiczno-neonatologiczny
Ordynator 41 240 1277
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1338
Dyżurka lekarska 41 240 1298
Dyżurka położnych ginekologia 41 240 1235
Dyżurka położnych położnictwo 41 240 1236
Oddział neonatologiczny
Dyżurka lekarska 41 240 1232
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1239
Oddział chirurgii
Ordynator 41 240 1295
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1324
Dyżurka lekarska 41 240 1250
Dyżurka pielęgniarska 41 240 1252
Oddział medycyny paliatywnej
Dyżurka pielęgniarska i lekarska 41 240 1278
Oddział ortopedii
Ordynator 41 240 1243
Dyżurka lekarska 41 240 1242
Pielęgniarka oddziałowa/dyżurka pielęgniarek 41 240 1253
Oddział psychiatryczny
Izba przyjęć i lekarz dyżurny 41 240 1256
Sekretariat oddziału 41 240 1209
Ordynator 41 240 1264
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1316
Dyżurka pielęgniarek I piętro 41 240 1257
Dyżurka pielęgniarek II piętro 41 240 1287
Gabinet lekarsko-psychologiczny I piętro 41 240 1332
Dyżurka lekarska II piętro 41 240 1333
Poradnia psychologiczna i gabinet psychologiczny 41 240 1331
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Ordynator/dyżurka lekarska 41 240 1272
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1322
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1276

Poradnie specjalistyczne – rejestracja

Poradnie specjalistyczne, Olkusz, 1000-lecia 13
Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia chorób zakaźnych 41 240 0000
Poradnia diabetologiczna 41 240 0000
Poradnia gastroenterologiczna 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 0000
Poradnia kardiologiczna 41 240 0000
Poradnia neonatologiczna 41 240 0000
Poradnia leczenia bólu 41 240 0000
Poradnia medycyny pracy 41 240 24 11
Poradnia medycyny sportowej 41 240 1227
Poradnia onkologiczna 41 240 0000
Poradnia proktologiczna 41 240 0000
Poradnia rehabilitacyjna 41 240 0000
Poradnia profilaktyki chorób piersi 41 240 0000
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedyczna 41 240 0000
Poradnia urologiczna 41 240 0000
Poradnia laryngologiczna 41 240 0000
Poradnia logopedyczna 41 240 1231
Poradnia neurologiczna 41 240 0000
Poradnia okulistyczna 41 240 0000
Poradnia psychologiczna 41 240 1231
Poradnia reumatologiczna 41 240 0000
Poradnia chorób płuc 41 240 0000
Poradnia leczenia uzależnień 41 240 0000
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 0000
Poradnie specjalistyczne, Olkusz, ul. Kazimierza Wlk 60 
Poradnia diabetologiczna 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 0000
Poradnia otolaryngologiczna, okulistyczna 41 240 0000
Poradnia specjalistyczne, Wolbrom, ul. Skalska 22
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 0000
Poradnia chirurgiczna, reumatologiczna 41 240 0000

Pracownie diagnostyczne

Pracownia Diagnostyki Obrazowej – RTG, USG, TK, Mammografii 41 240 0000
Pracownia EEG i EMG 41 240 0000
Pracownia endoskopii/badania gastroskopii, kolonoskopii 41 240 0000
Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej 41 240 0000

Inne

Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna – Olkusz 41 240 1345
Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna – Wolbrom 41 240 1391
Szkoła rodzenia 41 240 1338
Pracownia rehabilitacji 41 240 0000

Administracja

Biuro zarządu 41 240 1259
Biuro zarządu fax 41 240 2432
Naczelna pielęgniarka 41 240 1372

Wykaz zgód i klauzul w zakresie ochrony danych osobowych w GK GNSH: https://www.nowyszpital.pl/dla-pacjentow/ochrona-danych-osobowych/

Regulamin rozmów telefonicznych.pdf

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000