1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

Nowy Szpital w Olkuszu jest realizatorem programu pilotażowego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego.

CZP w Olkuszu zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami powyżej 18 r.ż. z zaburzeniami psychicznymi na obszarze powiatu olkuskiego, powiatu miechowskiego oraz gminy Sułoszowa w formie pomocy doraźnej, stacjonarnej, dziennej ambulatoryjnej, oraz środowiskowej.

 

Pomoc kompleksowa udzielana jest:

w Olkuszu pod adresem:

Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz

w:

 • Punkcie Zgłoszeniowo- Koordynacyjnym w Olkuszu
 • Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Zespole Leczenia Środowiskowego
 • Oddziale Psychiatrycznym Dziennym
 • Oddziale Psychiatrycznym Stacjonarnym

 

w Miechowie pod adresem:

ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów

w

 • Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym
 • Poradni Zdrowia Psychicznego.

 

Pomoc doraźna jest udzielana w stanach nagłych  w  izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym stacjonarnym w Olkuszu/

 

Osoby szukające pomocy, zainteresowane podjęciem leczenia psychiatrycznego lub poszukujące informacji o możliwościach leczenia w CZP mogą zgłaszać się do Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnych bez skierowania. Informacje udzielane są również telefonicznie.  Zmiany nie dotyczą pacjentów wcześniej leczonych w Poradni Zdrowia Psychicznego, kontynuują terapię jak dotychczas.

 

PZK w Olkuszu,

ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz;

tel.  +48 41 240 13 11, +48 41 240 13 12,

mail: czp.olkusz@nowyszpital.pl

 

PZK w Miechowie,

ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów;

tel. +48 41 240 24 76, +48 41 240 24 77,

mail: czp.miechow@nowyszpital.pl

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000