1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Olkuszu
 6. /
 7. Diagnostyka onkologiczna

Diagnostyka onkologiczna

Onkologia zajmuje się zapobieganiem, rozpoznawaniem schorzeń nowotworowych, stanów przednowotworowych oraz wielospecjalistycznym leczeniem chorych na nowotwory i opiece nad nimi.

Choroby nowotworowe stanowią jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce. Liczba pacjentów ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym stale wzrasta. Wpływa na to proces starzenia się oraz czynniki związane ze stylem życia.

Nowy Szpital w Olkuszu prowadzi diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych:

 • skóry
 • tkanki podskórnej
 • piersi u kobiet i mężczyzn
 • układu oddechowego
 • układu pokarmowego
 • układu moczowo-płciowego

 

Metody stosowane w diagnostyce onkologicznej to: wywiad z pacjentem, diagnostyka obrazowa, badania biochemiczne, badania histopatologiczne.

W zakresie diagnostyki onkologicznej w szpitalu w Olkuszu wykonuje się:

 • badania cytologiczne, histopatologiczne, immunohistochemiczne, biochemiczne
 • oznaczanie poziomów markerów nowotworowych
 • oznaczanie poziomu receptorów hormonalnych
 • (BAC) biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe pod kontrolą USG: tarczycy, ślinianek, guzów piersi, guzów tkanek miękkich, narządów miąższowych

Materiał biologiczny jest oceniany w terminie około 2 tygodni przez zespół profesora dr hab. n. med. Dariusza Lange
Poradnia onkologiczna współpracuje m.in. z Pracownią MMG, Pracownią USG, Pracownią TK, Pracownią MR, Pracownią PET oraz z Pracownią Endoskopii, w których wykonywane są badania w ramach kontraktu z NFZ

Kontakt

Rejestracja

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta,
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

Tel. 41 240 0000

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000