1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Dostawy
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postepowanie zakupowe nr 2023-1029

Przetargi

Postepowanie zakupowe nr 2023-1029
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

 Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego stanowiących podstawową przyczynę dezaktywizacji zawodowej poprzez zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie  Sp. z o.o. ( nr naboru RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23)

Zmiany w przetargu

ZMIANA NR 1 Z DNIA 05.06.2023r.

Zamawiający zmienia dzień, do którego należy złożyć oferty cenowe.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 27.06.2023 do godziny: 12.00

 

ZMIANA NR 2 z dnia 12.06.2023

Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o wzór umowy dotyczący powierzenia przetwarzania danych

 

UWAGA Z DNIA 12.06.2023

W przypadku zastosowania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, odpowiedziach do pytań,  odniesień lub nazw specyfikacji technicznych, aprobat, technologii, funkcjonalności lub norm, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań co najmniej równoważnych z opisywanymi. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania co najmniej równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

ZMIANA NR 3 z dnia 14.06.2023

Zamawiający uzupełnia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w  Zadaniu nr 6 o pozycję nr 103

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 12.06.2023 do godziny: 12.00.

Data rozpoczęcia
09/05/2023
Ogłaszający przetarg
  1. Zamawiający:

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie  Sp. z o.o. ,ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno , NIP 8522528856

2. Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, działający jako pełnomocnik Zamawiającego

 

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu.

 

 

 

Kryterium wyboru oferty

Zamawiający nadaje  kryteriom wyboru  następujące rangi: Cena – 70%, okres gwarancji – 30%

Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego

Termin związania ofertą

12 miesięcy

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185;  e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl

Rozstrzygnięcie przetargu

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000