1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Dostawy
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie przetargowe nr 2022-1004

Przetargi

Postępowanie przetargowe nr 2022-1004
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

„Zakup wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.”

Zmiany w przetargu

ZMIANA NR 1 z dnia 16.01.2023

Zmianie ulega Załącznik do SWZ  nr 9

ZMIANA NR 2 z dnia 16.01.2023

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2023 r. do godziny 12:00 na Platformie e-Zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2022, o godzinie 12.30

ZMIANA NR 3 z dnia 16.01.2023

Zmianie ulega link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego i jest to:
https://nowyszpital.pl/przetargi/dostawy/2023-dostawy/2022-1004/

ZMIANA NR 4 z dnia 10.02.2023

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.02.2023 r. do godziny 12:00 na Platformie e-Zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2022, o godzinie 12.30

ZMIANA NR 5 z dnia 10.02.2023

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie: V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

Zamawiający  dodaje:

  1. Pkt 12: „Drukarka typu Brother serii PJ-800 (np. PJ-822) pracującą w formacie A4 z zasilaczem samochodowym 12V zasilanym bezpośrednio z instalacji elektrycznej pojazdu wraz z uchwytem (zestawem) do montażu drukarki w pojeździe. Zamawiający dopuszcza drukarki pracujące w technologii laserowej, termicznej, jak i atramentowej”
  2. Pkt III lit. b): „Dla drukarki stałe napięcie zasilania – (poziom 12-15 V) z zabezpieczeniem 8 A”
  3. Pkt III lit. c): „Zasilanie drukarki tylko przy włączonym silniku lub po podłączeniu ambulansu do zasilania zewnętrznego z sieci 230V”
  4. Pkt IV lit. b): „Zamontowanie uchwytu (zestawu) do montażu drukarki w przedziale medycznym nad blatem roboczym przy ścianie działowej wraz z doprowadzeniem wyżej opisanego przewodu zasilającego i przewodu USB wraz z niezbędnymi przejściówkami (np. USB – USB-C) łączącego tablet z drukarką”

Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w zakresie: I. NADWOZIE

Zamawiający dokonuje zmiany:

pkt 4 na „Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście z antypoślizgowym stopniem stałym wewnętrznym rozumianym jako wycięcie w              podłodze zabudowy medycznej ambulansu (wówczas funkcję stopnia pełnić może np. fabryczna podłoga pojazdu bazowego) lub jeżeli stopień wewnętrzny, zgodny          z wcześniejszym opisem nie występuje, dodatkowym, elektrycznie wysuwanym antypoślizgowym stopniem zewnętrznym.”

ZMIANA NR 6 z dnia 10.02.02023

Zmianie ulega załącznik nr 1 do SWZ:  Formularz Ofertowy

W wykazie przedmiotu zamówienia Zamawiający  dodaje: Drukarka wraz z uchwytem (zestawem) do montażu 1 szt. ( lit.m)

ZMIANA NR 7 z dnia 15.02.2023

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.02.2023 r. do godziny 12:00 na Platformie e-Zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2022, o godzinie 12.30

 

Termin i miejsce składania ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2022, o godzinie 12.30

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale XIII SWZ.
 2. Ofertę należy złożyć  na Platformie e-Zamówienia.

 

Data rozpoczęcia
13/01/2023
Ogłaszający przetarg

ZAMAWIAJĄCY:

Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

ORGANIZATOR PRZETARGU:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, działający jako pełnomocnik Zamawiającego.

Sposób prowadzenia przetargu

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) z zastosowaniem przepisów dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryterium wyboru oferty

Cena: 90% , Okres gwarancji: 10%

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Obsługa komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://ezamowienia.gov.pl który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl  oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej: https://ezamowienia.gov.pl .

Druki do pobrania / dokumentacja przetargowa / Zapytania / Odpowiedzi
Rozstrzygnięcie przetargu

Informacja z otwarcia ofert w przedmiotowym postepowaniu :

Informacja z otwarcia ofert

2022-1004 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000