1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Dostawy
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie przetargowe nr 2022-1004

Przetargi

Postępowanie przetargowe nr 2022-1004
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

„Zakup wraz z dostawą 1 szt. ambulansu typu C z wyposażeniem zgodnego z normą PN:EN 1789 lub równoważną dla Zespołu Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.”

Zmiany w przetargu

ZMIANA NR 1 z dnia 16.01.2023

Zmianie ulega Załącznik do SWZ  nr 9

ZMIANA NR 2 z dnia 16.01.2023

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.02.2023 r. do godziny 12:00 na Platformie e-Zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2022, o godzinie 12.30

ZMIANA NR 3 z dnia 16.01.2023

Zmianie ulega link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na stronie internetowej Zamawiającego i jest to:
https://nowyszpital.pl/przetargi/dostawy/2023-dostawy/2022-1004/

Termin i miejsce składania ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2022, o godzinie 12.30

  1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w rozdziale XIII SWZ.
  2. Ofertę należy złożyć  na Platformie e-Zamówienia.

 

Data rozpoczęcia
13/01/2023
Ogłaszający przetarg

ZAMAWIAJĄCY:

Ratownictwo Medyczne Spółka z o.o. z siedzibą w Świebodzinie ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin

ORGANIZATOR PRZETARGU:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, działający jako pełnomocnik Zamawiającego.

Sposób prowadzenia przetargu

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) z zastosowaniem przepisów dla zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego.

Kryterium wyboru oferty

Cena: 90% , Okres gwarancji: 10%

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Obsługa komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert odbywa się przy użyciu platformy zakupowej: https://ezamowienia.gov.pl który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl  oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy zakupowej: https://ezamowienia.gov.pl .

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459