1. Start
  2. /
  3. Rehabilitacja

Rehabilitacja

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym.

Istotną częścią rehabilitacji jest fizjoterapia. Jest ona skierowana do osób, których codzienne funkcjonowanie jest utrudnione na skutek choroby czy kontuzji. Fizjoterapia pomaga w zwalczaniu bólu, powrocie do sprawności do urazach i zabiegach ortopedycznych, zapobiega nawrotom kontuzji, poprawia ogólną kondycję i wydolność organizmu.

Fizjoterapeuta podczas pracy z pacjentem wykorzystuje: kinezyterapię (gimnastyka lecznicza), fizykoterapię (oddziaływanie na organizm bodźcami fizycznymi, np. światłem, prądem elektrycznym, polem magnetycznym) i masaż leczniczy.

Jak zarejestrować się na rehabilitację?

Na rehabilitację finansowaną przez NFZ potrzebne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na rehabilitację w pracowni rehabilitacji i w domu pacjenta wydaje skierowanie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz specjalista z poradni specjalistycznej lub z oddziału szpitalnego wydaje skierowanie na rehabilitację stacjonarną na oddziale rehabilitacyjnym.

Skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym, tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia.

Pierwsza wizyta w pracowni rehabilitacji to tzw. wizyta fizjoterapeutyczna. Podczas takiej wizyty fizjoterapeuta ustala z pacjentem plan i zakres zabiegów. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać ze świadczeń rehabilitacyjnych poza kolejką oczekujących.

Gdzie odbywają się zabiegi rehabilitacyjne?

Zabiegi rehabilitacji odbywają się:

  • w warunkach ambulatoryjnych – w pracowni rehabilitacji
  • w domu pacjenta
  • w warunkach stacjonarnych (na oddziale szpitalnym)
Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000