1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Rehabilitacji

Oddział Rehabilitacji

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. W szczególności dotyczy to pacjentów po:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowanie na rehabilitacje ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, ginekologicznego, urologicznego oraz w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni rehabilitacyjnej urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej. Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia, potwierdzająca rozpoznanie.

NFZ finansuje czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej warunkach stacjonarnych dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzja lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemna zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Dla zainteresowanych pacjentów, oddział świadczy również usługi odpłatnie.

Oddział rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Świeciu specjalizuje się w kompleksowej rehabilitacji pacjentów cierpiących na:

 • schorzenia narządu ruchu
 • choroby zwyrodnieniowe stawów
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • po leczeniu operacyjnym w schorzeniach kości i stawów
 • po złamaniach leczonych unieruchomieniem
 • po uszkodzeniach tkanek miękkich (mięśni, więzadeł), stłuczeniach, zwichnięciach
 • po wszelkiego rodzaju operacjach ortopedycznych
 • po amputacjach z różnych powodów, również naczyniowych

Personel oddziału wspomaga pacjentów w nauce sprawnego poruszania się z protezą czy życia na wózku inwalidzkim.

Informacje o oddziale:

 • sale chorych wieloosobowe (od 1 do 4 osób)
 • łazienki, toalety dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich

Zasady pracy oddziału:

Godziny wizyt lekarskich: 8:00 – 9:30

Godziny wydawania wypisów: od godz. 13.00

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Wojska Polskiego 126, budynek główny szpitala, parter

Numery telefonów:

 • Ordynator – 41 240 1581
 • Pielęgniarka oddziałowa/sekretariat – 41 240 1582
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1584
 • Rehabilitanci – 41 240 1583
 • Rehabilitacja ambulatoryjna – 41 240 1586

Ordynator – lekarz Tomasz Sterkowicz
Pielęgniarka oddziałowa – Marzena Domachowska

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000