1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą
 6. /
 7. Rehabilitacja
 8. /
 9. Pracownia Rehabilitacji w Witnicy

Pracownia Rehabilitacji w Witnicy

Godziny pracy pracowni:

Poniedziałek, środa, 10.25-18.00

Wtorek, czwartek, piątek, 7.25-15.00

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez:

 • wizytę fizjoterapeutyczną oraz
 • zabiegi fizjoterapeutyczne

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Zakład rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Kostrzynie n. Odrą realizuje zróżnicowane zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, która oddziałuje na organizm różnymi bodźcami fizycznymi: światłem, prądem elektrycznym, polem magnetycznym, falą ultradźwiękową oraz ciepłolecznictwem i zimnolecznictwem. W zakresie fizykoterapii zakład rehabilitacji w Witnicy zapewnia pacjentom zabiegi z zakresu: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, ultrasonoterapii, laseroterapii, wodolecznitwa, krioterapii i masażu.

Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Tens
 • prądy Kotza
 • prądy Traberta

Ultarasonoterapia:

 • ultradźwięki miejscowe
 • ultrafonoforeza- wprowadzenie leku za pomocą fali ultradźwiękowej

Magnetoterapia:

 • magnetronik- pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo

 • naświetlanie: promieniami IR , UV ((lampa Sollux)
 • laser punktowy: IR  podczerwony, Rczerwony

Kinezyterapia – to leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu, między innymi:

 • indywidualna praca z pacjentem
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia czynne wolne

Informacje dla pacjenta:

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • dowód osobisty
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • legitymacja emeryta, rencisty
 • ręcznik
 • zmienne obuwie
 • strój gimnastyczny

Pacjent przed zabiegami powinien mieć czystą skórę. Pacjent powinien poinformować personel o wszystkich dolegliwościach lub odstępstwach od normy jakie mogłyby być przeszkodą do wykonywania zabiegu leczniczego, np.  problem z ciśnieniem, wszczepiony rozrusznik serca, miesiączka, ciąża, metale w organiźmie.

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Piaskowa 4, Witnica

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta, poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00
tel. 41 240 0000

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000