1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie
 6. /
 7. Rehabilitacja
 8. /
 9. Pracownia rehabilitacji w Skwierzynie

Pracownia rehabilitacji w Skwierzynie

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez:

 • wizytę fizjoterapeutyczną oraz
 • zabieg fizjoterapeutyczny w Gabinecie Fizjoterapii

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pracownia rehabilitacji w Skwierzynie realizuje rehabilitację domową osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Do rejestracji wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rehabilitacja domowa to sposób leczenia przeznaczony dla osób, które z przyczyn zdrowotnych nie poruszają się samodzielnie. Tacy chorzy nie są w stanie sami dotrzeć do przychodni, a tym samym zostają całkowicie pozbawieni możliwości rehabilitacji. Od stycznia 2018 roku NFZ zapewnia takim osobom bezpłatną rehabilitację w warunkach domowych.

Rehabilitacja w warunkach domowych pozwala rehabilitantowi na indywidualną pracę z chorym. Przede wszystkim ten rodzaj zabiegów przeznaczony jest dla następujących osób:

 • po uszkodzeniu centralnego i obwodowego układu nerwowego
 • po uszkodzeniu rdzenia kręgowego, ale do 12miesięcy od wypadku
 • z chorobami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych lub biodrowych, do 6 miesięcy od wykonania zabiegu
 • po urazach kończyn dolnych, w ciągu 6 miesięcy od pojawienia się urazu
 • po udarach (zarówno mózgowych jak i krwotocznych) jeśli nie upłynęło 12 miesięcy od zachorowania
 • z reumatoidalnym zapaleniem stawów
 • z chorobą Parkinsona
 • z rdzeniowym zanikiem mięśni
 • z guzami mózgu
 • w stanie wegetatywnym

Rodzaje zabiegów wykonywanych w pracowni rehabilitacji:

Elektrolecznictwo:

 • Tens
 • Interdyn
 • Jonoforeza
 • Prądy diadynamiczne
 • Elektrostymulacja
 • Ultradźwięki

Leczenie polem elektromagnetycznym:

 • Magnetronik
 • Terapuls

Światłolecznictwo:

 • Lampa Sollux
 • Laseroterapia

Krioterapia CO2

Masaż

Kinezyterapia: ćwiczenia czynne, bierne, w odciążeniu, wspomagane, izometryczne oraz usprawnianie według koncepcji PNF.

Informacje dla pacjentów:

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik
 • obuwie na zmianę
 • strój gimanstyczny

Kontakt

Lokalizacja:

ul. Szpitalna 5, budynek A, parter

Rejestracja:

Telefoniczne centrum obsługi pacjenta,

tel. 41 240 0000

poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

Godziny pracy pracowni rehabilitacji:
Poniedziałek, wtorek, piątek, 07.00-15.00
Środa, czwartek, 07.00-18.00

Koordynator – Marta Kieżuń

!

Na zabiegi rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000