1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie
 6. /
 7. Pracownia Rehabilitacji

Pracownia Rehabilitacji

Zakres świadczeń:

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

W zakres rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych gwarantowanej w ramach kontraktu z NFZ wchodzi fizjoterapia ambulatoryjna realizowana przez:

 • wizytę fizjoterapeutyczną oraz
 • zabieg fizjoterapeutyczny w Gabinecie Fizjoterapii

Skierowanie na fizjoterapię może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 od dnia od jego wystawienia. W ramach świadczeń gwarantowanych jednemu pacjentowi przysługuje nie więcej niż 5 zabiegów dziennie w 10 dniowym cyklu terapeutycznym.

Pracownia rehabilitacji w Skwierzynie realizuje rehabilitację domową osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Do rejestracji wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego oraz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracownia rehabilitacji w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie realizuje zróżnicowane zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii.

Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii, która oddziałuje na organizm różnymi bodźcami fizycznymi: światłem, prądem elektrycznym, magnetyzmem, ultradźwiękami, wysoką temperaturą. W zakresie fizykoterapii pracownia rehabilitacji w Wąbrzeźnie zapewnia pacjentom zabiegi z zakresu: elektroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, termoterapii, hydroterapii.

Elektroterapia:

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Trauberta
 • prądy Kotza
 • Tonoliza
 • TENS
 • ultradźwięki miejscowe
 • Fonoforeza

Magnetoterapia:

 • terapuls – pole magnetyczne wysokiej częstotliwości
 • pole magnetyczne niskiej częstotliwości

Światłolecznictwo:

 • laseroterapia
 • aseroterapia punktowa

Termoterapia:

 • naświetlanie lampą Sollux
 • cieple okłady – fango
 • krioterapia

Hydroterapia:

 • masaż wirowy KKG
 • masaż wirowy KKD

Kinezyterapia: leczenie z wykorzystaniem różnych form ruchu dobranych do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Masaż:

 • drenaż limfatyczny – BOA

Informacje dla pacjenta:

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:

 • ręcznik
 • gazy m2
 • zmienne obuwie
 • strój gimnastyczny

Kontakt

Lokalizacja:

Wąbrzeźno, ul. Wolności 27 (pierwsze piętro budynku działu diagnostyki laboratoryjnej)

Rejestracja:

Poniedziałek, środa, 10.00-18.00
wtorek, czwartek, piątek, 7.00-15.00
tel. 41 240 1748

Kierownik – Dorota Jurdziak

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000