1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Usługi
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Zapytanie ofertowe nr 2023-1013

Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 2023-1013
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

Zapewnienie łączy telekomunikacyjnych oraz usługa dostępu do Internetu dla Jednostek należących do Grupy Kapitałowej  Grupa Nowy Szpital Holding S.A. 2023-1013

Zmiany w przetargu

Zmiana 1 z dnia 08/03/2023

Zamawiający wydłuża termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 29.03.2023 r. do godziny: 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 29.03.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zapytania dotyczące warunków zapytania ofertowego można składać do dnia 22 marca 2023 r. do godz. 12:00.

Zmiana 2 z dnia 08/03/2023

Zmianie ulegają zapisy „Warunków Zapytania Ofertowego”

było:

„Oferent zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 15 dni od dnia założenia  zamówienia przez Zamawiającego”

Jest:

„Oferent zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 12 tygodni od dnia założenia zamówienia przez Zamawiającego”

Zmiana 4 z dnia 10/03/2023

Zmianie ulegają zapisy „Warunków Zapytania Ofertowego”

było:

„Oferent zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 12 tygodni od dnia założenia  zamówienia przez Zamawiającego”

Jest:

„Oferent zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w ciągu 32 tygodni od dnia założenia zamówienia przez Zamawiającego”

Zmiana 5 z dnia 13/03/2023

Zapytania dotyczące warunków zapytania ofertowego można składać do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 12:00.

Zmiana 6 z dnia 15/03/2023

Zmianie ulegają „Warunki Zapytania Ofertowego”

„Oferta może zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora lub elektronicznej na e-mail podany w pkt.7.2, z zastrzeżeniem że będzie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnione przez Oferenta”

Zmiana 7 z dnia 17/03/2023

Zmianie ulega załącznik nr. 4 „Wzór Umowy”. W szczególności zmianie wzoru komparycji oraz dodanie paragrafu 8 „Powierzenie przetwarzania danych osobowych”. Poniżej załączony zostaje nowy „wzór umowy”

2023-1013 załącznik 4. Wzór umowy

Zmiana 8 z dnia 24/03/2023

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 14.04.2023 r. do godziny: 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 14.04.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zapytania dotyczące warunków zapytania ofertowego można składać do dnia 05.04.2023 r. do godz. 12:00.

Zmiana 9 z dnia 04/04/2023

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 28.04.2023 r. do godziny: 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 28.04.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zapytania dotyczące warunków zapytania ofertowego można składać do dnia 21.04.2023 r. do godz. 12:00.

Zmiana 10 z dnia 20/04/2023

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 12.05.2023 r. do godziny: 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 12.05.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zapytania dotyczące warunków zapytania ofertowego można składać do dnia 28.04.2023 r. do godz. 12:00.

Zmiana 11 z dnia 24/04/2023

Zmianie ulega  załącznik 4. Wzór umowy

Zmiana 12 z dnia 28/04/2023

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 19.05.2023 r. do godziny: 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 19.05.2023 r. o godzinie: 12:30.

Zapytania dotyczące warunków zapytania ofertowego można składać do dnia 12.05.2023 r. do godz. 12:00.

Zmiana 13 z dnia 10/05/2023

Zmianie ulega 2023-1013 załącznik 4. Wzór umowy

Zmiana 14 z dnia 17/05/2023

Zmianie ulega 2023-1013 załącznik 5. Specyfikacja wymagań Zamawiającego

 

Termin i miejsce składania ofert

Miejsce i termin składnia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin do dnia 15.03.2023 do godz. 12:00. Oferent jest zobowiązany do wysłania wersji elektronicznej w formie edytowalnej i nieedytowalnej załącznika nr 2 – szczegółowa oferta cenowa, która winna być przesłana na adres e-mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl  najpóźniej godzinę po terminie otwarcia ofert. Dopuszcza się możliwość złożenia całej oferty elektronicznie.

Data rozpoczęcia
28/02/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający:

 • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
 • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa
 • Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., 66-440 Skwierzyna
 • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakłonad Notecią
 • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn
 • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno
 • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa
 • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz
 • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin
 • Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

działający jako pełnomocnik Zamawiających

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”

Kryterium wyboru oferty

Cenna brutto

Termin wykonania zamówienia

Z Oferentem, który zostanie wybrany w drodze postepowania zostanie podpisana umowa na 24 lub 36 miesięcy.

Termin związania ofertą

120 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Piotr Kasprowicz, tel. kom. 503 456 029; e- mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000