1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Remonty, inwestycje
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2022-1003

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2022-1003
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

„Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilania gwarantowanego w budynku poradni specjalistycznych Nowy Szpital Olkuszu Sp. z o.o. przy ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz”

 

Zmiany w przetargu

Zmiana 1  z dnia 24.03.2023

Zamawiający wydłuża termin składania ofert:

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.04.2023r. do godziny: 12.00.”

Zmiana 2 z dnia 24.03.2023

Zamawiający wydłuża czas na składania pytań:

„Oferent może zwrócić się na piśmie do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści postanowień Warunków niniejszego postępowania. Organizator przetargu przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Oferentom, na stronie internetowej, na której ukazało się ogłoszenie o postępowaniu. Organizator przetargu udzieli wyjaśnień Oferentowi, jeżeli wniosek wpłynie do niego  nie później niż do dnia 29.04.2023r do godziny 12:00

Zmiana 3 z dnia 24.03.2023

Zmianie ulega zadanie numer 1.

Aktualna treść zadania numer 1: „Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej modernizacji sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilania gwarantowanego oraz zaprojektowanie monitoringu video”

W związku z prowadzoną zmiana w załącznikach znajdują się nowe dokumenty: Warunki przetargu, Formularz ofertowy, Wzór umowy, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmiana 4  z dnia  06.04.2023

Zamawiający wydłuża termin składania ofert:

„Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 11.04.2023r. do godziny: 12.00.”

 

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 06.04.2023r. do godziny: 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w dniu 06.04.2023 r. o godzinie: 12:30.

Data rozpoczęcia
16/03/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający:

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

1000-lecia 13

32-300 Olkusz,

 

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

100% cena

Termin wykonania zamówienia

Dla zadania nr 1 – do 4 tygodni od dnia podpisania Umowy;

Dla zadania nr 2 – do 12 tygodni od dnia podpisania Umowy;

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Piotr Kasprowicz , tel. 503 456 029,

mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl

w zakresie umożliwienia przeprowadzenia wizji lokalnej: Agnieszka Chmist, tel.660 389 260,

mail:  achmist@nowyszpital.pl

 

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000