1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Dostawy
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1045

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1045
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pod tytułem: „Podniesienie jakości świadczonych usług na Oddziale Rehabilitacyjnym w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu poprzez doposażenie w mobilne roboty rehabilitacyjne”

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 14.11.2023 r. do godziny: 10:00.

Data rozpoczęcia
03/11/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający:

Nowy Szpital Sp. z o.o.

Zbożowa 4

70-653 Szczecin

NIP 8522433297

 

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

Zbożowa 4

Szczecin 70-653

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

Zamawiający nadaje kryteriom następujące rangi: Cena – 70%, okres gwarancji – 30%

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy to 30.11.2023r.

Termin związania ofertą

Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 12 miesięcy.

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Anna Jaskuła, +48 888 721 599, anna.jaskula@emc-sa.pl,

Krzysztof Trojanowski, +48 727 600 441, krzysztof.trojanowski@emc-sa.pl

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000