1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Dostawy
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1027

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1027
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego z przeznaczeniem dla Nowego Szpitala w Nakle i Szubinie Sp.  z o.o.

Zakup realizowany będzie w ramach projektu pod nazwą: ” Poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie  Sp. z o.o.”

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 6 czerwca 2023 do godziny: 12.00.

Data rozpoczęcia
23/05/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający: Nowy Szpital w Nakle i Szubinie  Sp. z o.o. ,ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią , NIP 5581766857

Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, działający jako pełnomocnik Zamawiającego

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu.

Kryterium wyboru oferty

Zamawiający nadaje wymienionym kryteriom następujące rangi: Cena – 70%, okres gwarancji – 30%

 

Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego

Termin związania ofertą

12 miesięcy

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185;  e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Dnia 06.06.2023r. w siedzibie Organizatora Przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. przy ul. Zbożowej 4 w Szczecinie,

o godzinie 12:30, dokonano otwarcia ofert do przedmiotowego postępowania.

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT – Otwarcie z dnia 06.06.2023

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA nr 2023-1027

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000