1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Dostawy
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1030

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1030
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

Dostawa sprzętu medycznego w ramach Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego stanowiących podstawową przyczynę dezaktywizacji zawodowej poprzez zakup sprzętu medycznego w Nowym Szpitalu w Nakle i Szubinie  Sp. z o.o. ( nr naboru RPKP.06.01.01-IŻ.00-04-438/23)

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 12.06.2023 do godziny: 12.00.

Data rozpoczęcia
09/05/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający:

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie  Sp. z o.o. ,ul. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią , NIP 5581766857

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A, ul. Zbożowa 4, Szczecin 70-653, działający jako pełnomocnik Zamawiającego

 

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu

Kryterium wyboru oferty

Zamawiający nadaje  kryteriom następujące rangi: Cena – 70%, okres gwarancji – 30%

Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia

Termin związania ofertą

12 miesięcy

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185;  e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl

 

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459