1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital we Wschowie
 6. /
 7. Opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa

Opieka długoterminowa jest skierowana do pacjentów, którzy nie wymagają leczenia w warunkach szpitalnych, ale ze względu na problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Pacjent może być objęty opieką długoterminową w domu lub w warunkach stacjonarnych.

W zakresie opieki długoterminowej Nowy Szpital we Wschowie zapewnia pacjentom opiekę w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (link) oraz hospicjum domowym i stacjonarnym (link). Zakład opiekuńczo-leczniczy we Wschowie dysponuje miejscami dla pacjentów z niewydolnością oddechową potrzebujących terapii oddechowej przy pomocy respiratora.

Rodzaje opieki długoterminowej

Zakład opiekuńczo-leczniczy – sprawuje opiekę medyczną całodobowo oraz zapewniają pielęgnację pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale nie są samodzielni ze względu na stan zdrowia. Głównie obejmują opieką pacjentów przewlekle chorych, z niepełnosprawnością, po ciężkiej chorobie lub zabiegu operacyjnym.

Długość pobytu jest uzależniona od stanu zdrowia i wyników oceny w skali Barthel.
W ZOL pacjenci objęci są opieką lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa i terapeuty zajęciowego.

Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz ze szpitala.

Zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – to forma stacjonarnej opieki długoterminowej dla pacjentów potrzebujących ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora. W zakładzie opiekuńczym korzystają z całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Opieka paliatywna i hospicyjna – ma na celu uśmierzanie bólu i dokuczliwych objawów choroby, gdy leczenie przyczynowe już nie skutkuje. Podtrzymuje jakość życia pacjenta na możliwie najwyższym poziomie. W ramach opieki hospicyjnej pacjenci otrzymują pomoc w poradniach medycyny paliatywnej, w hospicjach domowych i stacjonarnych oraz na oddziałach medycyny paliatywnej.

Skierowania do opieki paliatywnej i hospicyjnej wydaje lekarz rodzinny, onkolog lub inny specjalista oraz lekarz przy wypisie ze szpitala.

Kontakt

Zakład opiekuńczo-leczniczy i zakład opiekuńczo-leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Kierownik ZOL – 41 240 1461

Sekretariat – 41 240 1462

Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1463

Koordynator ZOL – Anna Ciesielska

Hospicjum domowe i stacjonarne

Zgłoszenia do hospicjum domowego i stacjonarnego przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 –14:00

tel. 41 240 1406

 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy

  Więcej
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Przewlekłej Wentylacji Mechanicznej

  Więcej
 • Hospicjum Stacjonarne i Domowe

  Więcej

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000