1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital we Wschowie
 6. /
 7. Opieka długoterminowa
 8. /
 9. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Przewlekłej Wentylacji Mechanicznej

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Przewlekłej Wentylacji Mechanicznej

Zakres świadczeń:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. ZOL dla pacjentów wentylowanych mechanicznie zapewnia opiekę nad pacjentami z niewydolnością oddechową, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, ale potrzebują ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora. W zakładzie opiekuńczym korzystają z całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Do zadań Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy:

 • opieka lekarska,
 • działania pielęgnacyjno-opiekuńcze wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • leczenie farmakologiczne,
 • niezbędne badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne
 • ustalenie i stosowanie diety,
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki w warunkach domowych,
 • zapobiegnie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
 • prowadzenie terapii zajęciowej, usprawnienie i rehabilitacja lecznicza,
 • edukacja zdrowotna.
Kontakt
Numery telefonów:

Kierownik ZOL – 41 240 1461

Sekretariat – 41 240 1462

Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1463

Koordynator ZOL – Anna Ciesielska

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000