1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital we Wschowie
 6. /
 7. Opieka długoterminowa
 8. /
 9. Hospicjum stacjonarne i domowe

Hospicjum stacjonarne i domowe

Zakres świadczeń:

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych to wszechstronna, całkowita opieka i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta ukierunkowana jest na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Wykaz  chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej u osób dorosłych:

 • choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
 • nowotwory
 • następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
 • stwardnienie rozsiane
 • kardiomiopatia
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
 • owrzodzenia odleżynowe

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie bólu
 • leczenie innych objawów somatycznych;
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 • rehabilitację;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym
 • opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

W hospicjum stacjonarnym przez cały dzień i w nocy może być obecna rodzina pacjenta. Prosimy nocne czuwanie zgłaszać u kierownika. 

Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują:

 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;
 • świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;
 • leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna
 • leczenie innych objawów somatycznych;
 • opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 • rehabilitację;
 • zapobieganie powikłaniom;
 • badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum domowym;
 • ordynacja leków;
 • bezpłatne wypożyczanie przez hospicjum domowe wyrobów medycznych :koncentratory,kule ,laski,chodziki,balkoniki,ssaki,wózki inwalidzkie,baseny, kaczki,krzesła sanitarne,pompy infuzyjne,nebulizatory.

Dokumenty:

 • dokument o zakończeniu leczenia przyczynowego
 • dokument rozpoznania choroby nowotworowej
 • ksero kart informacyjnych (wypisy) z rozpoznaniem choroby
 • dokument potwierdzający prawo do świadczeń
 • skierowanie od lekarza POZ lub od specjalisty
 • pisemna zgoda chorego lub jego opiekuna
 • dowód osobisty do wglądu
 • legitymacja emeryta/rencisty do wglądu

Wzory dokumentów do pobrania:

Kontakt

Zgłoszenia:

Małgorzata Wadowska – koordynator  hospicjum

lek. Andrzej Słowek – onkolog

Planowe przyjęcia w hospicjum stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku do godz 14:00. Ostateczną decyzję o przyjęciu dokonuje lekarz hospicjum. Zgłoszenia do hospicjum domowego i stacjonarnego przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 –14:00

tel. 41 240 1406

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000