Kontakt
Dane teleadresowe

Nowy Szpital we Wschowie
ul. ks. Andrzeja Kostki 33,
67-400 Wschowa

KRS 0000244434 NIP 8522486170 Regon 320233950
Nr konta 52 8367 0000 0414 1091 1410 0001

Umów wizytę telefonicznie,  41 240 0000;
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

Centrala: 41 240 1400

sekretariat.wschowa@nowyszpital.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Anna Golik

Numery telefonów

Szpital

Izba przyjęć
41 240 1410
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Oddział 41 240 1434
Dyżurka lekarska 41 240 1435
Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat 41 240 1420
Dyżurka lekarska 41 240 1422
Dyżurka pielęgniarski 41 240 1421
Oddział chirurgii ogólnej
Ordynator 41 240 1430
Dyżurka lekarska 41 240 1432
Dyżurka pielęgniarska 41 240 1431

Poradnie specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 0000
Poradnia kardiologiczna 41 240 0000
Poradnia logopedyczna 41 240 0000
Poradnia nefrologiczna 41 240 0000
Poradnia okulistyczna 41 240 0000
Poradnia reumatologiczna 41 240 0000
Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu 41 240 0000
Poradnia urologiczna 41 240 0000
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 0000

Pracownie diagnostyczne

Pracownia RTG,USG 41 240 0000
Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 0000
Laboratorium Diagnostyka 663 680 620

Inne

POZN/Nocna i świąteczna opieka zdrowotna/Wschowa

Lekarz
Pielęgniarka

41 240 1451

516 098 642
516 142 447

POZN/Nocna i świąteczna opieka zdrowotna/Góra

Lekarz
Pielęgniarka

510 106 578
504 897 632

Stacja dializ

Dyżurka lekarska 41 240 1481
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1480
Duża sala dializ 41 240 1482
Mała sala dializ 41 240 1483

Pracownia rehabilitacji

41 240 1459

41 240 0000

Opieka długoterminowa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – sekretariat 41 240 1462
Kierownik ZOL 41 240 1461
Dyżurka pielęgniarek 41 240 1463
Hospicjum domowe i stacjonarne – kierownik 41 240 1466

Administracja

Biuro Zarządu 41 240 1402
Naczelna pielęgniarka 41 240 1404

Wykaz zgód i klauzul w zakresie ochronych danych osobowych w GK GNSH S.A.: https://www.nowyszpital.pl/dla-pacjentow/ochrona-danych-osobowych/

Regulamin rozmów telefonicznych. pdf

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000