1. Start
  2. /
  3. Szpitale
  4. /
  5. Nowy Szpital we Wschowie
  6. /
  7. Stacja Dializ

Stacja Dializ

Zakres świadczeń:

Stacja dializ zapewnia leczenie nerkozastępcze chorym z przewlekłą chorobę nerek w stadium 5, jak również całodobowo wszystkim pacjentom przyjmowanym w trybie pilnym i wymagającym takiego leczenia z uwagi na cechy ostrego uszkodzenia nerek.

Stacja dysponuje 16 stanowiskami. Pacjenci mają zapewniony transport do stacji dializ a po zakończonej dializie do domu. W trakcie zabiegu pacjenci otrzymują posiłek.

Rocznie stacja wykonuje ponad 6 tys. dializ.

Stosowane metody leczenia: hemodializa

O wyborze metody leczenia nerkozastępczego współdecyduje pacjent. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka) odgrywa rolę doradczą wskazując metodę preferowaną w danym momencie przede wszystkim z uwagi na stan kliniczny i choroby współistniejące.

Dializa zastępuje pracę nerek jednak nie leczy chorób nerek. Każdy pacjent leczony dializami, o ile nie ma przeciwwskazań medycznych oraz po wyrażeniu zgody jest zgłaszany do zabiegu przeszczepienia nerki, który jest najlepszą metodą leczenia.

Przy szpitalu i stacji dializ funkcjonuje Poradnia Nefrologiczna.

Kontakt

Lokalizacja:

ul. ks. Andrzeja Kostki 33, budynek C, parter

Numer/numery telefonów:

  • Dyżurka lekarska – 41 240 1481
  • Duża sala dializ – 41 240 1482
  • Mała sala dializ – 41 240 1483

Ordynator – lek. Hanna Jachna, nefrolog
Pielęgniarka oddziałowa – Wioletta Marciniak, specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000