Kontakt
Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Świebodzinie
ul. Młyńska 6,
66-200 Świebodzin

KRS 0000289349 NIP 8522521096 Regon 320425542
Nr konta 86 8367 0000 0414 1105 1410 0001

Umów wizytę telefonicznie,  41 240 0000;
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

Centrala: 41 240 2100

swiebodzin@nowyszpital.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Wiesława Cieplicka

Numery telefonów

Szpital

Szpitalny oddział ratunkowy
Kierownik SOR 41 240 2130
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 2130
Izba przyjęć 41 240 2110
FAX 41 240 2196
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
41 240 2123
Dyżurka lekarska 41 240 21 22
Dyżurny anestezjolog 501 454 776
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 2121
Oddział Chirurgii
Dyżurka lekarska 41 240 2142, 501 708 802
Dyżurka pielęgniarska 41 240 21 43
Oddział neurologii z pododdziałem udarowym
Ordynator 41 240 2181
Dyżurka lekarska 41 240 2182, 503 819 121
Pielęgniarka oddziałowa i dyżurka pielęgniarska 41 240 2184
Oddział Chorób Wewnętrznych
Dyżurka lekarska 41 240 2133, 515 148 860
Dyżurka pielęgniarska 41 240 2134
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
41 240 2151
Dyżurka lekarska 41 240 2152, 515 148 859
Dyżurka pielęgniarska 41 240 2154
Dyżurka pielęgniarska/neonatologia 41 240 2163

Poradnie specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia urazowo-ortopedyczna 41 240 0000
Poradnia endokrynologiczna 41 240 0000
Poradnia gastroenterologiczna 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza w Świebodzinie 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza w Łagowie, ul. Toporowska 11 68 34 12 032, 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza w Zbąszynku, ul Długa 1 797 324 487, 41 240 0000
Poradnia kardiologiczna 41 240 0000
Poradnia chorób płuc 41 240 0000
Poradnia proktologiczna 41 240 0000
Poradnia urologiczna 41 240 0000
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 0000
Poradnia logopedyczna 41 240 0000

Pracownie diagnostyczne

Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 0000
Pracownia RTG 41 240 0000
Pracownia Tomografii Komputerowej, Rezonansu magnetycznego 41 240 0000
Pracownia USG 41 240 0000
Odbiór badań histopatologicznych 41 240 0000

Inne

POZ/Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
41 240 2111
Lekarz POZN 516 098 719
Pielęgniarka POZN 798 038 370
Szkoła rodzenia
41 240 2154
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Kierownik (w godz. 7.00-14.35) 41 240 2135
Punkt pielęgniarski (całodobowo) 41 240 2136
Prosektorium
608 672 230
Administracja
Biuro Zarządu 41 240 2102
Naczelna pielęgniarka 41 240 2105, 500 169 874
Dział administracyjno-gospodarczy 41 240 2103

Wykaz zgód i klauzul w zakresie ochronych danych osobowych w GK GNSH S.A.:
/ochrona-danych-osobowych/

Regulamin rozmów telefonicznych.pdf

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000