1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świebodzinie
 6. /
 7. SOR/Izba przyjęć

SOR/Izba przyjęć

Zakres świadczeń:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci przywożeni są na SOR przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub mogą zgłaszać się samodzielnie.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
 • ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.

Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest to: nagły ból w klatce piersiowej, nagłe zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, nagły silny ból głowy, nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości, napad drgawek, nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy, nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty, masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, nagłe silne krwawienie z dróg rodnych, nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0°C)

Organizacja pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – system TRIAGE

Po rejestracji Pacjenta na SOR pielęgniarka/ratownik medyczny oceniają stan Pacjenta i określają stopień pilności badania lekarskiego na podstawie: wywiadu, wstępnej oceny stanu pacjenta, wykonywanych pomiarów parametrów życiowych. W zależności od stwierdzonego problemu medycznego i na podstawie wstępnej oceny stanu pielęgniarka/ratownik medyczny określa stopień pilności udzielenia pomoc kwalifikując pacjenta do trzech kategorii oznaczonych kolorami:

 • czerwony: pacjenci przyjmowani poza kolejnością z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych;
 • żółty: pomoc pilna; czas oczekiwania do 60 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz stosowania złożonej farmakoterapii;
 • zielony: pomoc odroczona; czas oczekiwania od 240 do 360 minut; kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, w tym pacjenci zgłaszający się ze skierowaniami z datą wystawienia dokumentu od dwóch do sześciu dni;
Pomoc w przypadku nagłego zachorowania:

W przypadkach nagłego zachorowania, ale bez objawów bezpośredniego zagrożenia życia i poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej można skorzystać z innych form pomocy medycznej:

 • Teleplatformy Pierwszego Kontaktu NFZ, tel. 800 137 200
 • nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej
!
Uwaga:

Informacje o stanie pacjentów przekazuje Ordynator Oddziału – lekarz prowadzący, osobom uprawnionym wskazanym przez pacjenta.

Kontakt
Numery telefonów:
 • Kierownik, pielęgniarka oddziałowa – 41 240 2130
 • Izba przyjęć – 41 240 2110

Kierownik SOR – lek. Paweł Ryske, specjalista medycyny ratunkowej, anestezjolog
Pielęgniarka oddziałowa – Justyna Szeliga

Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000