1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Usługi
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1020

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1020
W toku
Tytuł / przedmiot przetargu

Zakup (wraz z montażem i szkoleniem) całodobowego monitoringu temperatury i wilgotności pomieszczeń aptecznych należących do szpitali zrzeszonych w Grupa Nowy Szpital Holding

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 15.05.2023 do godziny: 12.00.

Data rozpoczęcia
25/04/2023
Ogłaszający przetarg

Organizator przetargu:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.
ul. Zbożowa 4
Szczecin 70-653

Zamawiający:

Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o.

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o.

NZOZ Szpital im. dr nauk med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o.

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o.

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o.

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o.

 

 

 

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu
na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z  Warunkami Przetargu

Kryterium wyboru oferty

Zamawiający nadaje  kryteriom wyboru  następujące rangi: Cena – 70%, okres gwarancji – 30%

Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia złożenia zamówienia.

Termin związania ofertą

12 miesięcy

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Ewa Januszaniec , tel.: 41 240 30 03; tel. kom.: 661 959 185;  e- mail: ejanuszaniec@nowyszpital.pl

W przypadku chęci  dokonania wizji lokalnej bardzo proszę o kontakt bezpośrednio z Kierownikami DAG poszczególnych szpitali, powołując się na tytuł niniejszego postepowania:

Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu – Pani Małgorzata Baumgart           ( mbaumgart@nowyszpital.pl)

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o.- Pan Jarosław Staszak     ( jstaszak@nowyszpital.pl)

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o. – Pani Krystyna Kwiatkowska ( kkwiatkowska@nowyszpital.pl)

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o. – Pani Marzanna Wójcik                     ( mwojcik@nowyszpital.pl)

Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. – Pani Aneta Szkwarek ( aszkwarek@nowyszpital.pl)

NZOZ Szpital im. dr nauk med. R. Śmigielskiego Sp. z o.o. -Pani Klaudia Marciuk ( kmarciuk@nowyszpital.pl)

Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o. – Pani Teresa Tyczyńska             ( ttyczyńska@nowyszpital.pl)

Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o. –  Pani Monika Urbanowicz   ( murbanowicz@nowyszpital.pl)

Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o – Pani Justyna Bednarek- Staszak ( jbednarek-staszak@nowyszpital.pl)

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000