Kontakt

Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 126,
86-100 Świecie

KRS 0000221586 NIP 8522433297 Regon 812731198
Nr konta 35 8367 0000 0420 3843 1410 0001

Umów wizytę telefonicznie,  41 240 0000;
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

Fax: 41 240 1508

sekretariat.swiecie@nowyszpital.pl

rejestracja.swiecie@nowyszpital.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Tomasz Ławrynowicz

Numery telefonów

Szpital

Szpitalny oddział ratunkowy/Izba przyjęć
Izba przyjęć 41 240 1516
Lekarz dyżurny SOR 41 240 1520
Sekretariat 41 240 1514

Oddziały

Oddział neurologii i udarów
Sekretariat 41 240 1572
Pokój lekarski 41 240 1573
Punkt pielęgniarski 41 240 1574
Oddział Pediatrii
Ordynator 41 240 1561
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1562
Pokój lekarski 41 240 1563
Punkt pielęgniarski 41 240 1564
Oddział Chorób Wewnętrznych
Sekretariat 41 240 1525
Ordynator 41 240 1521
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1698
Pokój lekarski 41 240 1523
Punkt pielęgniarski 41 240 1522
Oddział Medycyny Paliatywnej
Ordynator 41 240 1651
Pielęgniarka oddziałowa/Sekretariat 41 240 1652
Punkt pielęgniarski 41 240 1654
Zespół wyjazdowy/hospicjum 41 240 1653
Oddział położniczo-ginekologiczno-neonatologiczny
Sekretariat 41 240 1545
Ordynator 41 240 1541
Pokój lekarski 41 240 1543
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1542
Punkt pielęgniarski położniczy 41 240 1554
Punkt pielęgniarski ginekologiczny 41 240 1544
Punkt pielęgniarski noworodkowy 41 240 1556
Dyżurka – trakt położniczy 41 240 1552
Sala operacyjna położnicza 41 240 1555
Pokój lekarski neonatolog 41 240 1553
Oddział chirurgii
Sekretariat/Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1532
Ordynator 41 240 1531
Pokój lekarski 41 240 1533
Punkt pielęgniarski 41 240 1534
Endoskopia 41 240 1535
Oddział ortopedii
Sekretariat/Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1662
Ordynator 41 240 1661
Pokój lekarski 41 240 1663
Pokój pielęgniarski 41 240 1664
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Pokój lekarski 41 240 1527
Punkt pielęgniarski 41 240 1528
Oddział obserwacyjno-zakaźny
Sekretariat 41 240 1632
Ordynator 41 240 1631
Pokój lekarski 41 240 1633
Punkt pielęgniarski 41 240 1634
Oddział chorób płuc
Ordynator 41 240 1641
Sekretariat 41 240 1642
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1645
Pokój lekarski 41 240 1643
Punkt pielęgniarski 41 240 1644
Oddział rehabilitacji i rehabilitacji neurologicznej
Sekretariat/Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1582
Ordynator 41 240 1581
Punkt pielęgniarski 41 240 1584
Pokój rehabilitantów 41 240 1583
Zakład rehabilitacji ambulatoryjnej 41 240 1586

Stacja dializ

Ordynator 41 240 1671
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 1672
Sala dializ “A”/całodobowy 41 240 1677
Sala dializ “B” 41 240 1678
Sekretariat/fax 41 240 1676

Poradnie specjalistyczne

Poradnia alergologiczna 41 240 0000
Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia chorób zakaźnych 41 240 0000
Poradnia dermatologiczna 41 240 0000
Poradnia diabetologiczna 41 240 0000
Poradnia endokrynologiczna 41 240 0000
Poradnia gastroenterologiczna 41 240 0000
Poradnia chorób płuc 41 240 0000
Poradnia kardiologiczna 41 240 0000
Poradnia otolaryngologiczna 41 240 0000
Poradnia osteoporozy 41 240 0000
Poradnia nefrologiczna 41 240 0000
Poradnia neurologiczna 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza Świecie 41 240 0000
Poradnia ginekologoczno-położnicza Nowe 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza Pruszcz 41 240 0000
Poradnia psychologiczna 41 240 0000
Poradnia rehabilitacyjna 41 240 0000
Poradnia reumatologiczna 41 240 0000
Poradnia chirurgii urazowo – ortopedyczna 41 240 0000
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 0000

Pracownie diagnostyczne

Pracownia Bronchoskopii 41 240 1644
Pracownia Diagnostyki Obrazowej/TK, MR, RTG, USG 41 240 0000
Pracownia Densytometrii 41 240 0000
Pracownia gastroskopii i kolonoskopii 41 240 0000
Pracownia ECHO 41 240 0000
Pracownia EKG, EKG wysiłkowe 41 240 0000
Pracownia EEG 41 240 0000
Pracownia Spirometrii 41 240 0000

Inne

Poradnia lekarza POZ Pruszcz
41 240 0000, 41 240 16 97
Poradnia lekarza POZ Serock
41 240 0000, 41 240 16 97
POZ/Nocna i świąteczna pomoc zdrowotna
41 240 1605
Szkoła rodzenia
41 240 1554
Pracownia rehabilitacji
41 240 0000

Administracja

Biuro Zarządu 41 240 1502, 41 240 1519
Biuro Zarządu fax 41 240 1508
Naczelna pielęgniarka 41 240 1504

Wykaz zgód i klauzul w zakresie ochrony danych osobowych w GK GNSH S.A.: https://www.nowyszpital.pl/dla-pacjentow/ochrona-danych-osobowych/

Regulamin rozmów telefonicznych.pdf

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000