1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zakres świadczeń:

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Pacjenci przywożeni są na SOR przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub mogą zgłaszać się samodzielnie.
Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:
 • ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itd.
 • nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp.
 • ostrym zatruciem – w tym najczęściej: lekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp.
Nagłe zachorowanie z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest to: nagły ból w klatce piersiowej, nagłe zaburzenia rytmu serca, nagła duszność, nagły silny ból głowy, nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości, napad drgawek, nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy, nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty, masywne krwawienia z przewodu pokarmowego, nagłe silne krwawienie z dróg rodnych, nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0°C)

Pomoc w przypadku nagłego zachorowania:

W przypadkach nagłego zachorowania, ale bez objawów bezpośredniego zagrożenia życia i poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej można skorzystać z innych form pomocy medycznej:

 • Teleplatformy Pierwszego Kontaktu NFZ, tel. 800 137 200
 • nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej

Kontakt

Lokalizacja:

Świecie, ul. Wojska Polskiego 126
Budynek główny szpitala, parter

Numery telefonów:

 • Izba przyjęć – 41 240 1516
 • Lekarz dyżurny – 41 240 1520
 • Sekretariat – 41 240 1514

Koordynator SOR – rat. med. Krzysztof Cirsan

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000