1. Start
 2. /
 3. Radiologia GNS

Radiologia GNS

Radiologia to część ważnej dziedziny medycyny, jaką jest diagnostyka obrazowa. Jej celem jest obrazowanie ciała ludzkiego przy użyciu urządzeń wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie lub fale ultradźwiękowe.

Badania radiologiczne stosuje się w wielu dziedzinach medycyny m.in. w medycynie urazowej, neurologii, gastroenterologii, ginekologii czy onkologii. Szacuje się, że 80 proc. schorzeń rozpoznawanych jest na podstawie badań obrazowych a w przypadku urazów odsetek ten wynosi 100 proc.

Badania obrazowe w radiologii to:
 • badania RTG
 • tomografia komputerowa (TK)
 • rezonans magnetyczny (RM/MRI)
 • mammografia
 • ultrasonografia (USG)

Na wszystkie badania diagnostyczne z zakresu radiologii konieczne jest skierowanie. Dotyczy to również badań płatnych.
Na badanie RTG i USG skierowanie wystawia lekarz rodzinny (POZ). Na badania TK i MR skierowanie może wystawić lekarz specjalista. W przypadku badań refundowanych przez NFZ muszą to być lekarze posiadający umowę z NFZ.

Radiologia GNS – zdalne opisy badań

Pracownie diagnostyki obrazowej GNS mają stały dostęp do opisów badań radiologicznych dzięki systemowi teleradiologii. Obrazy z badań radiologicznych są przekazywane do centrów opisowych, gdzie są opisywane lub konsultowane przez specjalistów radiologii.

Zdalne opisy badań radiologicznych zapewnia placówkom Grupy, Radiologia Grupa Nowy Szpital sp. z o.o. Obecnie w systemie teleradiologii Radiologia GNS obsługuje wszystkie szpitale Grupy w zakresie zdalnego opisu badań rtg, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Dodatkowo sukcesywnie zwiększa ilość obsługiwanych szpitali spoza spółki.

Szybka obsługa i efektywne wykorzystanie pracowni diagnostycznych

Radiologia GNS:

 • wykonuje opisy badań 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę w trybie planowym, nocnym, weekendowym a także świątecznym oraz urlopowym
 • zapewnia opis badania w czasie (od chwili otrzymania kompletnych danych):
  48-72 h w trybie planowym
  6-8 h, w trybie pilnym
  do 1 h w trybie CITO
 • umożliwia całodobowe konsultacje lekarzy klinicystów oraz techników z lekarzem dyżurnym Centrum Opisowego Radiologii GNS Sp. z o.o.

Radiologia GNS zapewnia również kompleksową obsługę techniczną w zakresie podłączenia placówki, szkoleń aplikacyjnych personelu, a także wsparcia merytorycznego przy optymalizacji protokołów badań.

Gwarancją bezpieczeństwa przesyłanych danych są zabezpieczenia techniczno-organizacyjne. Jednym z istotnych warunków, jakie musi spełnić klient jest posiadanie łącza internetowego o przepustowości niezbędnej do przesyłania badań diagnostyki obrazowej ( min. 20Mbp, preferowane 100Mbps).

 

 

Kontakt

Radiologia GNS sp. z o.o.

ul. Strzegomska 142a,
54-429 Wrocław

Szczecin 70-653 Szczecin
ul. Zbożowa 4

KRS 338796
NIP 9552273516

Kontakt dla placówek medycznych zainteresowanych współpracą:

Emilia Choma
prezes zarządu Radiologia GNS sp. z o.o.

tel. 516 098 673

email: echoma@nowyszpital.pl

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000