1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital w Świeciu
 6. /
 7. Diagnostyka
 8. /
 9. Pracownia Tomografii Komputerowej

Pracownia Tomografii Komputerowej

Zakres wykonywanych badań:

 Badania TK:

 • głowy,
 • twarzoczaszki,
 • piramid kości skroniowych,
 • oczodołów,
 • zatok obocznych nosa,
 • szyi,
 • wybranego odcinka kręgosłupa,
 • kości i stawów,
 • klatki piersiowej i śródpiersia,
 • płuc (HRCT),
 • jamy brzusznej,
 • miednicy małej,

Badania naczyń Angio-TK:

 • tętnic mózgowych
 • tętnic szyjnych i kręgowych
 • tętnic płucnych
 • aorty piersiowej
 • aorty brzusznej i jej rozgałęzień
 • tętnic kończyn dolnych
 • układu wrotnego
Personel:

lek. med. Krzysztof Kurkowski, kierownik pracowni diagnostyki obrazowej
Katarzyna Krupińska, kierownik zespołu techników

 

UWAGA !

Na badania diagnostyczne kosztochłonne finansowane przez NFZ (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) wydaje skierowanie lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie).
Skierowanie należy dostarczyć w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących. W przypadku nieprzekazania skierowania w terminie pacjent zostanie skreślony z listy oczekujących.

Jak przygotować się do tomografii komputerowej?
 • Na 5-6 godziny przed planowanym badaniem należy pozostać na czczo, bez jedzenia oraz picia,
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze,
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego należy wypić co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie.
 • W przypadku badania ze środkiem kontrastującym konieczne jest posiadanie aktualnego wyniku poziomu kreatyniny (nie starszego niż 14 dni), który określa wydolność nerek. Na badanie skierowanie wydaje lekarz kierujący.
 • Osoby chore na jaskrę powinny dostarczyć zaświadczenie od okulisty o możliwości podania kontrastu
 • Osoby z leczoną nadczynnością tarczycy powinny dostarczyć zaświadczenie od endykrynologa o możliwości podania kontrastu
 • Osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie
 • Osoby chore na cukrzycę przyjmujące leki z metforminą (np. Glucophage, Siofor) – badanie TK z kontrastem należy skonsultować z lekarzem prowadzącym; może być potrzebna modyfikacja schematu leczenia

Na badanie należy przynieść:

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala,
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi (nie starsze niż 14 dni przed badaniem)
Kontakt
Lokalizacja:

Budynek główny I piętro

Rejestracja:
Telefoniczne centrum obsługi pacjenta,
tel. 41 240 0000
poniedziałek-piątek, 7:00-18:00
Kontakt
Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459