1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Usługi
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1028

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1028
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Przeprowadzenie audytu wg ustawy o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa dla Jednostek Grupy Kapitałowej Nowy Szpital Holding S.A.

Zmiany w przetargu

Zmiana 1

Zmianie ulega termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 10.05.2023 do godziny 12:00.

Zmiana 2

Zmianie ulega załączniki:

Wszczęcie postępowania

Załącznik nr 2 – Oferta cenowa

Zmiana 3

Zmianie ulegają zapisy  „Wszczęcia postępowania”

Było:

3.1. Organizator nie żąda wadium ani innego wniesienia zabezpieczenia oferty w prowadzonym postępowaniu. Jednakże oferent powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł

Jest:

3.13.1. Organizator nie żąda wadium ani innego wniesienia zabezpieczenia oferty w prowadzonym postępowaniu. Jednakże oferent powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł

Zmiana 4

Zmianie ulega termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 12.05.2023 do godziny 12:00.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin do dnia 08.05.2023r. do godz. 12:00

Data rozpoczęcia
28/04/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający:

 • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, prowadząca Nowy Szpital Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie;
 • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz
 • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin  

Organizator:

 • Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin działający jako pełnomocnik Zamawiających
Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem zapisów Ustawy o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa oraz zgodnie Warunkami Przetargu

Kryterium wyboru oferty

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

10 czerwca 2023 r.

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Piotr Kasprowicz, numer telefonu 503 456 029, e-mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000