1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Remonty, inwestycje
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1037 / Unieważnienie

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1037 / Unieważnienie
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

„Przebudowa pomieszczeń higieniczno -sanitarnych, w Oddziale Rehabilitacji Nowego Szpitala w Kostrzynie nad Odrą, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 26,10 m2.” / Unieważnione

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, w terminie do dnia 04.07.2023 r. do godziny: 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, dnia 04.07.2023 r. o godzinie: 12:30.

Data rozpoczęcia
19/06/2023
Ogłaszający przetarg

1) Zamawiający: a) Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o. ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą b) Organizator przetargu: Grupa Nowy Szpital Holding S.A. ul. Zbożowa 4 Szczecin 70-653

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi wybranemu na podstawie przepisów art. 70-1 – art. 70-5 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z Warunkami Przetargu

Kryterium wyboru oferty

Kryterium jakim Organizator będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena brutto zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy to 31.10.2023 r.

Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

a) W zakresie merytorycznym: Iwona Nowicka tel. 506 971 805, e-mail: inowicka@nowyszpital.pl i Maria Duda, tel.: 512 085 568; e-mail: mduda@nowyszpital.pl b) w zakresie formalnym postępowania zakupowego: Magdalena Kwasiborska, tel.: 41 240 30 03; kom.: 501 542 456 e mail: mkwasiborska@nowyszpital.pl od dania 26.06.2023r. do 03.07.2023r. Berenika Szerniewicz tel.: 500 169 881: u-mail: bszerniewicz@nowyszpital.pl  c) w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej: Aneta Szkwarek tel. kom.: 508 210 074 e-mail:aszkwarek@nowyszpital.pl

Rozstrzygnięcie przetargu

Unieważniony ze względu na przekroczenie budżetu zamawiającego.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000