Kontakt

Dane teleadresowe

Nowy Szpital w Nakle i Szubinie
ul. Mickiewicza 7,
89-100 Nakło nad Notecią

KRS 0000245671 NIP 5581766857 Regon 340104087
Nr konta 17 8367 0000 0414 1088 1410 0001

Umów wizytę telefonicznie,  41 240 0000;
poniedziałek-piątek, godz. 7.00-18.00

Centrala: 41 240 2000

sekretariat.naklo@nowyszpital.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Adrianna Nowicka

Numery telefonów

Szpital

Izba przyjęć, ul. Mickiewicza 7, Nakło
Izba przyjęć 41 240 20 10
Gabinet zabiegowy 41 240 20 11
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 20 12
Izba przyjęć, ul. Ogrodowa 9, Szubin
Izba przyjęć 41 240 10 10, 41 240 1016
Izba przyjęć/ambulatorium 41 240 10 11

Oddziały, ul. Mickiewicza 7, Nakło

Oddział chorób wewnętrznych
Ordynator 41 240 20 21
Dyżurka lekarska 41 240 20 23
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 20 22
Dyżurka pielęgniarska 41 240 20 24
Oddział chirurgii
Ordynator 41 240 20 31
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 20 32
Dyżurka lekarska 41 240 20 33
Dyżurka pielęgniarska 41 240 20 34
Sekretariat 41 240 20 39
Oddział ortopedii
Ordynator 41 240 20 41
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 20 32
Dyżurka lekarska 41 240 20 43
Dyżurka pielęgniarska 41 240 20 44
Sekretariat 41 240 20 39

Oddziały, ul. Ogrodowa 9, Szubin

Oddział chirurgii
Sekretariat 41 240 10 39
Ordynator 41 240 10 31
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 10 32
Gabinet lekarski 41 240 10 33
Punkt pielęgniarski 41 240 10 34
Oddział pediatrii
Izba przyjęć 41 240 10 60
Ordynator 41 240 10 61
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 10 62
Gabinet lekarski 41 240 10 63
Punkt pielęgniarski 41 240 10 64
Oddział położniczo-ginekologiczny
Położna oddziałowa 41 240 10 52
Położne oddziału położniczego 41 240 10 54
Sekretariat 41 240 1042
Ordynator ginekologii 41 240 1041
Ordynator położnictwa 41 240 1051
Gabinet lekarski 41 240 1043
Położne oddziału ginekologicznego 41 240 1044
Oddział chorób wewnętrznych
Sekretariat 41 240 10 28
Ordynator 41 240 10 21
Pielęgniarka oddziałowa 41 240 10 22
Gabinet lekarski 41 240 10 23
Gabinet zabiegowy 41 240 10 24

Poradnie, ul. Mickiewicza 7, Nakło

Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia chirurgii onkologicznej 41 240 0000
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 41 240 0000
Poradnia gastroenterologiczna 41 240 0000
Poradnia kardiologiczna 41 240 0000
Poradnia medycyny pracy 41 240 0000
Poradnia nefrologiczna 41 240 0000
Poradnia neurologiczna 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza 41 240 0000
Poradnia okulistyczna 41 240 0000
Poradnia otolaryngologiczna 41 240 0000
Poradnia reumatologiczna 41 240 0000
Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu 41 240 0000
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 0000

Poradnie, ul. Ogrodowa 9, Szubin

Poradnia chirurgii ogólnej 41 240 0000
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej 41 240 0000
Poradnia chorób płuc 41 240 0000
Poradnia dermatologiczna 41 240 0000
Poradnia diabetologiczna 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza, Szubin 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza Kcynia, ul. Libelta 28 41 240 0000
Poradnia ginekologiczno-położnicza Łabiszyn, Powstańców Wielkopolskich 17 52 384 40 33
41 240 1048
41 240 000
Poradnia okulistyczna 41 240 0000
Poradnia otolaryngologiczna 41 240 0000
Poradnia reumatologiczna 41 240 0000
Poradnia neurologiczna 41 240 0000
Poradnia urologiczna 41 240 0000
Poradnia zdrowia psychicznego 41 240 0000
Rehabilitacja ambulatoryjna 41 240 11 19

Pracownie diagnostyczne – Nakło

Pracownia RTG, USG 41 240 0000
Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 20 46

Pracownie diagnostyczne – Szubin

Pracownia USG 41 240 0000
Pracownia gastroskopii, kolonoskopii 41 240 0000
Pracownia RTG 41 240 0000

Inne

POZN/Nocna i świąteczna pomoc medyczna – Nakło
Pielęgniarka 41 240 2090
Lekarz 41 240 2012
Zakład opiekuńczo-leczniczy Nakło
41 240 20 49
Szkoła rodzenia Nakło
41 240 2059
Szkoła rodzenia Szubin
41 240 1054
Administracja
Biuro Zarządu Nakło 41 240 20 42
Biuro Zarządu Szubin 41 240 10 02
Naczelna pielęgniarka Szubin 41 240 10 04
Zastępca naczelnej pielęgniarki Nakło 41 240 20 04

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000