1. Start
 2. /
 3. Przetargi
 4. /
 5. Usługi
 6. /
 7. 2023
 8. /
 9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1033

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1033
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Sukcesywną sprzedaż wraz z dostawami środków kontrastowych dla Jednostek należących do Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

Zmiany w przetargu
Termin i miejsce składania ofert

Miejsce i termin składnia ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin do dnia 30.05.2023 do godz. 14:00. Oferent jest zobowiązany do wysłania wersji elektronicznej w formie edytowalnej i nieedytowalnej załącznika nr 2 – szczegółowa oferta cenowa, która winna być przesłana na adres e-mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl  najpóźniej godzinę po terminie otwarcia ofert. Dopuszcza się możliwość złożenia całej oferty elektronicznie.

Data rozpoczęcia
23/05/2023
Ogłaszający przetarg

1 Zamawiający i Organizator: 1.1 Zamawiający: • Nowy Szpital Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin • Nowy Szpital we Wschowie Sp. z o.o., ul. Ks. A. Kostki 33, 67-400 Wschowa • Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., 66-440 Skwierzyna • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią • Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą Sp. z o.o., ul. Narutowicza 6, 66-470 Kostrzyn • Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o., ul. Wolności 27, 87-200 Wąbrzeźno • Nowy Szpital w Szprotawie Sp. z o.o., ul. Henrykowska 1, 67-300 Szprotawa • Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz • Nowy Szpital w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Młyńska 6, 66-200 Świebodzin 1.2 Organizator: Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, działający jako pełnomocnik Zamawiających

Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”

Kryterium wyboru oferty

Zamawiający ustala kryterium oceny ofert: „Szacunkową wartość brutto” dla danego asortymentu

Termin wykonania zamówienia

Z Oferentem, który zostanie wybrany w drodze postepowania zostanie podpisana umowa na 12 miesięcy.

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Piotr Kasprowicz, tel. 503 456 029; e- mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl

Rozstrzygnięcie przetargu

Niniejszym informuję, o rozstrzygnięciu postępowaniu na sprzedaż wraz z dostawami środków kontrastowych dla Jednostek należących do Grupy Nowy Szpital Holding S.A. 2023-1012., jednostki z którymi zostały podpisane umowy:

 • Farmacol- Logistyka Sp. z o.o.
 • Salus International Sp. z o.o.
 • Urtica Sp. z o.o.

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000