1. Start
  2. /
  3. Przetargi
  4. /
  5. Usługi
  6. /
  7. 2023
  8. /
  9. Postępowanie zakupowe nr 2023-1023

Przetargi

Postępowanie zakupowe nr 2023-1023
Zakończone
Tytuł / przedmiot przetargu

Kompleksowa usługa prania bielizny szpitalnej wraz z użyczeniem pościeli dla Jednostek Grupy Kapitałowej Grupa Nowy Szpital Holding

Zmiany w przetargu

Zmiana 1

Zmianie ulega termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 24.04.2023 do godziny 12:00.

Zmiana 2

Zmianie ulega termin zadawania pytań. Organizator odpowie na pytania oferentów zadane do dnia 20.04.2023

Zmiana 3

Zmianie ulega osoba uprawniona do kontaktu. Aktualne dane osoby do kontaktu z Oferentami: Piotr Kasprowicz,  tel. kom. 503 456 029; e- mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl. Prosimy o ponowne przesłanie wszelkich zadanych pytań na adres e-mail: pkasprowicz@nowyszpital.pl

Zmiana 4

Zmianie ulega termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 26.04.2023 do godziny 12:00.

Zmiana 5

Zmianie ulegają następujące dokumenty:

załącznik nr 2 szczegółowa oferta cenowa 2023 zapotrzebowanie 2023-1023, załącznik nr 4 Wzór umowy na pranie i użyczenie 2023-1023załącznik nr 7 zestawienie zapotrzebowania wyposażenie dodatkowe 2023-1023

Zmiana 6
Zmianie ulegają następujące dokumenty:

załącznik nr 6 zestawienie zapotrzebowania uzyczenie bielizny rental

załącznik nr 8 Wymogi szczegółowe

Zmiana 7

Zmianie ulega załącznik nr 6 zestawienie zapotrzebowania użyczenie bielizny rental

Zmiana 8

Zmianie ulega termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą przy ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin w terminie do dnia 26.04.2023 do godziny 16:00.

 

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora przetargu tj. Grupa Nowy Szpital Holding S.A. z siedzibą w Szczecinie ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin do dnia 20.04.2023 do godz. 12:00.

 Wszelkie oferty wniesione po terminie mogą zostać niezwłocznie zwrócone Oferentom. Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Berenika Szerniewicz, Sekcja Przetargów telefon 500 169 881, e-mail: bszerniewicz@nowyszpital.pl.

 

Data rozpoczęcia
13/04/2023
Ogłaszający przetarg

Zamawiający i Organizator:

Grupa Nowy Szpital Holding S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin

Realizacja zadań dla Jednostek Grupy Nowy Szpital Holding S.A.

  • Szpital im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie Sp. z o.o., 66-440 Skwierzyna;
  • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o., ul. A. Mickiewicza 7, 89-100 Nakło nad Notecią;
Sposób prowadzenia przetargu

Zamówienie zostanie udzielone Oferentowi, wybranemu w drodze przetargu na podstawie przepisów art. 701 – art. 705 Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Przetargu, zwanymi w dalszej części „Warunkami”

Kryterium wyboru oferty

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem cen brutto poszczególnych zadań zawartych w ofertach.

Termin wykonania zamówienia

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację określonego zadania w terminie wyznaczonym w specyfikacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy. Umowa może być wykonywana etapami,  jednak realizacja nie może przekroczyć końcowej daty realizacji.

Termin związania ofertą

60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest: Berenika Szerniewicz, Sekcja Przetargów telefon 500 169 881, e-mail: bszerniewicz@nowyszpital.pl.

Rozstrzygnięcie przetargu

Rozstrzygniecie częściowe postepowania:

Rozstrzygnięta została część dotycząca pakietu nr 2 dotycząca Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Skwierzynie.

W przedmiotowym postepowaniu wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum w składzie: Citonet Szczecin sp. z o.o. (lider) oraz Toruńskie Zakłady
Materiałów Opatrunkowych S.A. (członek).

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000