1. Start
 2. /
 3. Szpitale
 4. /
 5. Nowy Szpital we Wschowie
 6. /
 7. Oddziały
 8. /
 9. Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych

Zakres świadczeń:

Oddział świadczy usługi z zakresu diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych a w szczególności chorób układu krążenia, płuc, przewodu pokarmowego, cukrzycy takich jak m.in:
 • POCHP – zaostrzenie bez niewydolności oddychania,
 • ciężka zrekompensowana niewydolnośc serca, obrzęk płuc,
 • zapalenie płuc,
 • POCHP – zaostrzenie z niewydolnością oddychania,
 • przewlekła niewydolność serca,
 • zaburzenia rytmu i/lub przewodzenia,
 • przełom nadciśnieniowy,
 • ostre zespoły wieńcowe bez podwyższenia markerów martwicy mięśnia sercowego,
 • kamica układu moczowego,
 • TIA – diagnostyka podstawowa, rozszerzona, leczenie
 • udar mózgu – diagnostyka podstawowa, rozszerzona,
 • zespół dehydratacji i dyselektrolitemii,
 • diagnostyka spadku masy ciała,
 • cukrzyca t. 2 – w okresie niewyrównania metabolicznego,
 • ostre zespoły wieńcowe potwierdzone markerami martwicy mięśnia sercowego.

Oddział prowadzi specjalizację z chorób wewnętrznych.

Zasady pracy oddziału

Godziny wizyt lekarskich: 9:00-10:00

Godziny wydawania wypisów: 10:00 – 12:00

Kontakt

Lokalizacja:

ul. ks. Andrzeja Kostki 33, budynek C, I piętro

Numer/numery telefonów:

 • Sekretariat – 41 240 1420
 • Dyżurka lekarska – 41 240 1422
 • Dyżurka pielęgniarek – 41 240 1421
 • Gabinet zabiegowy – 41 240 1423

Ordynator oddziału – lek. Piotr Jazgar
Pielęgniarka oddziałowa – Wioletta Kaźmierska

Kontakt

Grupa Nowy Szpital Holding S.A.

ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław
KRS 0000568640, NIP 8513186008, Regon 362089459

Biuro Zarządu Grupy Nowy Szpital

41 240 3000
grupa@nowyszpital.pl

Rejestracja pacjentów

41 240 0000